AUTOIMMUNA SJUKDOMAR

vaskulär demens eller blodkärlsdemens

Vi på Boëthius Läkarhus kan tidigt upptäcka vaskulär demens eller blodkärlsdemens

Vaskulär demens, eller blodkärlsdemens, är en demenssjukdom som orsakas av blodproppar eller blödningar som stryper syreförseln till hjärman.

Det är blodkärlen som råkat ut för en förfettning/förkalkning eller blodpropp som bidragit till att blodkärlen täppts igen och på sätt orsakat brist på syre/näring i hjärnvävnaden där proppen hamnat.

Det kan orsakas av att man har drabbats av en stroke (hjärnblödning, slaganfall) och då kommer demensen snabbt, eller av sjukdomar som har utvecklats under livet som diabetes typ 2, högt blodtryck eller hjärt och kärlsjukdomar.

Man brukar säga att 25% av de som har demens i de högre åldrarna lider av vaskulär demens.

VAD ÄR VASKULÄR DEMENS?

Symptomen på sjukdomen är helt beroende på vilken del har hjärnan som skadats. 

Om man får skador djupt inne i hjärnan kan man bli trög och trögrörlig. 

Ett tidigt symtom är att man blir deprimerad och har svårt att ta egna initiatv och får inte lust med någonting.

Det blir knepigt att planera, men depressionen i sig kan förebyggas genom vårt löpande arbete.

Hur man påverkas av vaskulär demens beror på vilka områden i hjärnan som skadas.

Uppstår skador i pannloberna drabbas man av personlighetsförändringar.

Om hjässloberna skadas försämras förmågan att analysera, tolka och förstå.

Skador i tinningloberna försämrar oftast minnet.

Ibland kan syrebristen i hjärnan också ge rörelsehandikapp och talstörningar.

Besvären kan se väldigt olika ut från person till person.

RISKFAKTORER FÖR BLODKÄRLSDEMENS

Det finns vissa sjukdomar och sätt att leva som ökar risken att drabbas av vaskulär demens.

Högt blodtryck är som sagt en riskfaktor för vaskulär demens.

Att behandla högt blodtryck tidigt kan därför minska risken för vaskulär demens.

Att dricka och röka för mycket kan skada hjärnan.

Om man är äldre och ska opereras kan det vara viktigt att undvika blodtrycksfall.

ATT LEVA MED VASKULÄR DEMENS (BLODKÄRLSDEMENS)

Det är svårt att sammanfatta hur livet med vaskulär demens ser ut eftersom man drabbas väldigt olika beroende på vilken del av hjärnan som skadas.

Men det är vanligt att minnet, tolkning av sinnesintryck, omdöme och insikt försämras om man får vaskulär demens.
Vilket innebär att man blir mer beroende av sin omgivning.

Om man har drabbats av blodkärlsdemens blir den förväntade livslängden kortare än för personer i samma ålder.

Det är inte helt ovanligt att man drabbas av andra sjukdomar som snabbt kan försämra hälsotillståndet dessutom.

Alzheimers sjukdom är en av dessa som kan addera till demenssjukdomar.

Allt eftersom man blir sjukare får man allt svårare att klara sig på egen hand.

Utvecklingen av sjukdomen sker ofta stegvis och ibland går långa perioder utan försämring.

Behovet av hjälp från närstående eller vårdare utvecklas parallellt med att sjukdomen vaskulär demens blir svårare.

När man inte längre klarar av vardagslivet dvs att tvätta sig, klä sig och äta själv, kan man behöva så mycket omvårdnad att man inte längre kan vårdas i hemmet.

Personer med blodkärlsdemens lever inte lika länge som friska personer i samma ålder.

Många gånger drabbas man av andra sjukdomar som hastigt kan försämra hälsotillståndet.

Vid ett hälsosamt liv med normal kost och motion finns det goda möjligheter att undvika vaskulär demens.

HÄLSOUNDERSÖKNING I FÖRTID FÖR VASKULÄR DEMENS

Hälsoundersökning som ger svar på dina frågor runt vaskulär demens eller blodkärlsdemens.

Våra läkare hjälper dig att ta reda på graden av sjukdomens förlopp, råd och behandling.

Vi hjälper dig eller din anhöriga att ta tag i sin sjukdom innan det är försent.

Kontakta oss för en hälsoundersökning och läkarbesök runt vaskulär demens.

Rulla till toppen