Bröstcancer

Utbrändhet

Utbrändhet komme från engelskans burnout vilket just betyder utbränd. Det engelska uttrycket kommer från en forskare som satte en term på hur en person som haft ett långvarigt narkotikamissbruk var dränerad på energi och engagemang.

Termen utbrändhet myntades på 80-talet har senare utvidgats. Idag rekommenderas man att inte använda ordet utbrändhet, eftersom det låter som att det inte finns något hopp för personen ifråga att komma tillbaka.

Istället för utbrändhet använder man termen Utmattningssyndrom för att beskriva en sådan dränering, fast i ett vidare sammanhang.

UTMATTNINGSSYNDROM ÄR EN SORTS UTBRÄNDHET

Utbrändhet är ett uttryck som många använder sig av när någon har jobbat för mycket så att personen ifråga inte kan uppfatta verkligheten på ett korrekt sätt.

Det kan stämma, men i det nuvarande uttrycket utmattningssyndrom innebär att ”individen är utmattad såväl fysiskt och mentalt till följd av långvarigt engagemang i psykiskt krävande situationer, Den drabbade känner sig ständigt trött och svag” (hjärnfonden.se). Det behöver alltså inte ha med jobbet att göra.

DIAGNOS AV UTMATTNINGSSYNDROM

Ett utmattningssyndrom orsakas av en lång stressig period utan möjlighet till att återhämta sig. Personen i fråga får brist på energi, sömnstörningar och ofta koncentrations och minnessvårigheter. Hen bli blir alltså påverkad både fysiskt och känslomässigt.

Ofta kan men ha en depression som huvuddiagnos, och då blir utmattningssyndrom bara en tilläggsdiagnos. En depression kan utlösas av samma anledningar utmattningssyndrom, till exempel utmattning på arbetet.

Ibland talas de om utmattningsdepression, men det är en äldre benämning av det som nu kallas utmattningssyndrom.

Socialstyrelsen har en lista på symtom med tre punkter som måste vara uppfyllda för att man skall kunna få diagnos. Punkt tre av av denna består av 9 punkter där 2 måste vara uppfyllda under en tvåveckorsperiod som t.ex sömnstörning.

BEHANDLING AV UTMATTNINGSSYNDROM

Under den akuta utmattningsfasen kan man få en behandling av sitt utmattningssyndrom som kan bestå av flera punkter.

Man kan få en utbildning om hur stress påverkar kroppen och i metoder för att minska den dagliga stressen. Detta kan ske enskilt eller i grupp

Man kan få läkemedelsbehandling mot sina sömnsvårigheter eller eventuell depression. Eventuellt samtal med kurator.

Efter den akuta fasen gått över kan man man får hjälp med fysisk träning som andningsövningar.  Massage och andra behandlingar kan hjälpa.  Det kan även hända att man behöver mer samtalsbehandling med en psykolog eller kurator. 

Det är sedan viktigt att anpassa arbetsmiljön på arbetsplatsen så att den inte återigen leder till att personen i fråga får utmattningssyndrom eller blir utbränd.

VANLIGA FRÅGOR om Utbrändhet

Screening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS MED DIN HÄLSA I FOKUS
Vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon

Vi bokar in dig på en tid som passar dig

Vi bokar in dig på en undersökning som passar dig

Våra undersökningar är utvecklade för olika åldrar och hälsostatus

RING OSS ELLER FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT BLI KONTAKTAD SENARE

Förnamn och efternamn

X

Välkommen
Vi ringer och boka tid!