Bröstcancer

Utbrändhet

Våra hälsoundersökningar

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Kontakta oss nu om hälsoundersökning

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

UTBRÄNDHET

Utbrändhet komme från engelskans burnout vilket just betyder utbränd. Det engelska uttrycket kommer från en forskare som satte en term på hur en person som haft ett långvarigt narkotikamissbruk var dränerad på energi och engagemang.

Termen utbrändhet myntades på 80-talet har senare utvidgats. Idag rekommenderas man att inte använda ordet utbrändhet, eftersom det låter som att det inte finns något hopp för personen ifråga att komma tillbaka.

Istället för utbrändhet använder man termen Utmattningssyndrom för att beskriva en sådan dränering, fast i ett vidare sammanhang.

Bild på provrör innehållande blodprover från en hälsoundersökning i Stockholm
Blodprov som avslöjar cancer

UTMATTNINGSSYNDROM

UTMATTNINGSSYNDROM ÄR EN SORTS UTBRÄNDHET

Utbrändhet är ett uttryck som många använder sig av när någon har jobbat för mycket så att personen ifråga inte kan uppfatta verkligheten på ett korrekt sätt.

Det kan stämma, men i det nuvarande uttrycket utmattningssyndrom innebär att ”individen är utmattad såväl fysiskt och mentalt till följd av långvarigt engagemang i psykiskt krävande situationer, Den drabbade känner sig ständigt trött och svag” (hjärnfonden.se). Det behöver alltså inte ha med jobbet att göra.

DIAGNOS

DIAGNOS AV UTMATTNINGSSYNDROM

Ett utmattningssyndrom orsakas av en lång stressig period utan möjlighet till att återhämta sig. Personen i fråga får brist på energi, sömnstörningar och ofta koncentrations och minnessvårigheter. Hen bli blir alltså påverkad både fysiskt och känslomässigt.

Ofta kan men ha en depression som huvuddiagnos, och då blir utmattningssyndrom bara en tilläggsdiagnos. En depression kan utlösas av samma anledningar utmattningssyndrom, till exempel utmattning på arbetet.

Ibland talas de om utmattningsdepression, men det är en äldre benämning av det som nu kallas utmattningssyndrom.

Socialstyrelsen har en lista på symtom med tre punkter som måste vara uppfyllda för att man skall kunna få diagnos. Punkt tre av av denna består av 9 punkter där 2 måste vara uppfyllda under en tvåveckorsperiod som t.ex sömnstörning.

Läkare och patient genomför blodprov under en hälsoundersökning i Stockholm

BEHANDLING

BEHANDLING AV UTMATTNINGSSYNDROM

Under den akuta utmattningsfasen kan man få en behandling av sitt utmattningssyndrom som kan bestå av flera punkter.

Man kan få en utbildning om hur stress påverkar kroppen och i metoder för att minska den dagliga stressen. Detta kan ske enskilt eller i grupp

Man kan få läkemedelsbehandling mot sina sömnsvårigheter eller eventuell depression. Eventuellt samtal med kurator.

Efter den akuta fasen gått över kan man man får hjälp med fysisk träning som andningsövningar.  Massage och andra behandlingar kan hjälpa.  Det kan även hända att man behöver mer samtalsbehandling med en psykolog eller kurator. 

Det är sedan viktigt att anpassa arbetsmiljön på arbetsplatsen så att den inte återigen leder till att personen i fråga får utmattningssyndrom eller blir utbränd.

FAQ

VANLIGA FRÅGOR om Utbrändhet

Bröstcancer
Rulla till toppen