Boethius läkarhus, HJÄRTINFARKT – TYST INFARKT OCH UNDERSÖKNING

Tjocktarmscancer

mag- och tarmbesvär

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer: En vanlig cancerform är den cancer som en av de vanligaste cancerformerna är den cancer som uppstår i tjocktarm och ändtarm.
Denna typ av cancer förekommer i olika former.

En viktig form är när cancern börjar som polyper (en utväxt) i slemhinnan och dessa polyper senare går över till cancer.
Benägenhet att bilda polyper är ärftlig och därför har man en ganska starkt ärftlig komponent i ändtarms- och tjocktarmscancer.

Ändtarms – och tjocktarmscancer uppstår genom mutation i DNA

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer uppstår genom att en cell i tarmslemhinnan får en ändring i sin arvsmassa (DNA) som gör att den växer något snabbare än andra celler.
Denna cancerform börjar som en godartad tumör och blir ofta succesivt allt
mer elakartad
Även om denna cancerform börjar i en godartad form blir den ofta successivt allt mer elakartad.
Den tenderar då att sprida sig ut i tarmväggen och sedan vidare via blodet sätta metastaser.

Behandling av tjock- och ändtarmscancer

Behandlingen av änd- och tjocktarmscancer är kirurgisk.
Så länge tumören är liten och lokaliserad till tarmväggen så är sjukdomen lätt att behandla.

  • Det stycke av tarmen där tumören sitter (inklusive tumören) opereras bort
  • Man tar även bort en liten bit åt sidorna av tarmen
  • Detta för att vara säker på att man får med all tumörvävnad
  • När detta är gjort syr man ihop tarmstumparna med varandra
  • När dessa läker ihop så fungerar tarmen som vanligt

Kan operationen göras tidigt så brukar man kunna avlägsna tumören i sin helhet och patienten blir då ganska snabbt helt frisk igen.
Om tumören däremot har börjat sprida sig så är situationen helt annorlunda och då ger man sedvanlig cancerbehandling mot spridd cancer.

Om tjocktarmscancer dödlighet

Om man dröjt för länge med diagnosen har tumören spritt sig med blodet och då kommer metastaserna i första hand till levern, för att sedan sprida sig i kroppen.
I den situationen försöker man med strålbehandling och cellgifter, men resultaten är sällan helt framgångsrika.

Frågor och svar runt Tjocktarmscancer

Recensioner

Olika Hälsoundersökningar

Hälsokontroll mag- & tarmbesvär

6500 kr

Hälsoundersökning Maxi Plus med helkropps-MR

35000 kr

Hälsoundersökning Maxi plus 50 prover & 2 läkarbesök

8800 kr

Varukorg