Stresshantering och utredning av stress

Med hjälp av Boëthius kan du få kontroll över din stress

”Är jag stressad eller håller jag på att bli demenssjuk?”

Frågan kan kanske tyckas vara brutal men faktum är att många människor har den känslan i dag.

Det är inte så konstigt.

I dagens samhälle med hög arbetsbelastning samt mycket information som ska inhämtas, bearbetas och strukturerad så kan mängden av intryck ibland kännas övermäktigt och man kan lätt få stress.

STRESS, STRESSHANTERING OCH UTREDNING AV STRESS

Stress kan vara positivt och utmanande.

Men det också kännas överväldigande.

Avgörande är möjligheten till återhämtning.

Långvarig stress kan ge förändringar i hjärnan som påverkar minnesförmåga samt även empati.

Det är av stor vikt att få klarhet i varför en förändring uppstår för att kunna göra korrekt uppföljning.

  • Det visar sig ofta att patienterna är stressade
  • Genom återhämtning så avstannar problemen med stressen
  • Om det däremot är tidiga tecken på demenssjukdom eller annat så får man en mycket bättre chans att på sikt kunna sätta in motåtgärder

Typiska problem som kan vara anledning till att låta sig själv eller en anställd göra ett kognitivt test är:

  • Problem med minnet
  • Svårighet att prestera på den nivå som tidigare var enkelt
  • Eller en allmän upplevelse av att inte längre ha ”koll” på situationen eller sitt dagliga liv
Rulla till toppen