Screening

systematisk Screening

– För friskare individer

Upptäck sjukdomar och problem i tid med ett screeningprogram

Vad är Screening?

Screening är den vetenskapliga termen för att systematiskt undersöka friska individer. Detta för att tidigt kunna upptäcka sjukdomar eller andra typer av hälsoproblem.

Ett framgångsrikt screeningprogram är Folktandvårdens arbete med Sveriges befolknings munhälsa.
Poängen är att alla regelbundet ska gå till tandläkaren för en undersökning och lagning av hål i tänderna.
Då fångas problem med munhälsan upp på ett tidigt stadium och problem med hål i tänderna hinner inte bli allt för omfattande innan de åtgärdas.

För att ett screeningprogram ska fungera väl så krävs det att många friska individer regelbundet utför undersökningarna under en längre tid.

SCREENINGEN IDAG

I Sverige gör vi idag screening för bland annat bröstcancer med hjälp av mammografi.
Ännu ett exempel är cervixcancer (livmoderhalscancer) genom egenundersökningar med cellprover.

Diskussioner är ofta på tal angående bland annat screening av prostatacancer via blodprov och PSA (prostataspecifikt antigen) men även flera andra vanliga sjukdomar.

För Boëthius läkarhus är det självklart att kunna erbjuda screening genom vårt program av olika hälsoundersökningar.
Vår målsättning genom att regelbundet kunna få undersöka friska individer därmed kunna hitta allvarliga sjukdomar innan de hunnit ge symptom.
Detta innebär att individen har bättre förutsättningar att få en framgångsrik behandling av sjukdomen – eftersom det helt enkelt inte hunnit blir lika allvarlig som om man hade väntat på att symptomen visat sig.

Rulla till toppen