PTSD

Med hjälp av Boëthius kan du få kontroll över din stress

PTSD står för – PostTraumatic Stress Disorder och den kompletta beteckningen på svenska är posttraumatiskt stressyndrom.

Symptomen för PTSD kan uttrycka sig som stark ångest eller höga stressnivåer. Dessa kan bero på att man upplevt ett allvarligt trauma som:

 • rån
 • misshandel, våld i en nära relation, långvarig mobbning
 • sexuella övergrepp
 • olyckor, naturkatastrofer
 • krigshändelser
 • upplevelser under intensivvård eller operationer eller under en svår förlossning eller missfall.
 • cancerbesked.

Symtomen på PTSD uppkommer ofta efter några veckor men det kan också ta längre tid.

FLASHBACKS OCH MARDRÖMMAR VANLIGT FÖREKOMMANDE VID PTSD

Vid PTSD är det vanligt att man får upprepade och påträngande minnen av det skrämmande som har hänt. Det kallas flashbacks. Då känns det som om man är med om den skrämmande situationen igen.

Under en flashback kan man återuppleva de intryck som upplevdes under den skrämmande händelsen. Det kan vara ljud, detaljerade minnesbilder eller andra intryck, som gör att upplevelsen känns väldigt verklig. Att återuppleva händelsen ger ofta stark ångest och stress.

En flashback kan triggas av en upplevelse eller intryck som påminner om det ursprungliga traumat som PTSD beror på.

Det är också vanligt med mardrömmar som kan handla om det man varit med om, men även skrämmande obehagliga drömmar som har med det man upplevt förekommer.

Barn och vuxna reagarar olika på PTSD

Ett vanligt symptom hos vuxna på PTSD är att man försöker undvika allt som påminner om händelsen Det innebär ofta isolering från andra människor – eftersom det i många fall har varit just andra människor inblandade i traumat.

Minnesförlust vid tiden före,efter under händelsen är inte ovanligt om PTSD inträffar.

Nedstämdhet och självmordstankar förekommer.  Det händer att personen med PTSD kan få utbrott av ilska eftersom denne lätt går omkring och är spänd i vardagen.

PTSD HOS BARN

Ett barn kan drabbas av PTSD om hen har drabbats av skrämmande, kränkande eller chockartade händelser. Till exempel om barnet har drabbats av en olycka, brott eller om en närstående blivit svårt sjuk och kanske dött.

Mobbning, kränkningar eller sexuella övergrepp som kanske sker under en längre tid, och som barnet inte kan ta sig ur, kan också orsaka PTSD. Särskilt om detta sker i hemmet och barnet inte kan känna någon form av trygghet.

Symtom eller tecken på att ett barn drabbats av PTSD kan vara:

 • rädsla för att skiljas från förälder
 • de tappar förmågor som de tidigare har haft (som t ex toaträning)
 • sömnproblem, mardrömmar
 • tvångsmässig lek
 • nya fobier och ångest
 • agerar ut traumat i lek, sagor, ritningar
 • har smärtor utan orsak
 • irritabilitet

DIAGNOS OCH BEHANDLING

PTSD hos ett barn, om barnet upplevt svåra situationer, kan upptäckas genom att behandlaren ställer frågor till barnet och använder sig av enkäter, som om om barnet blivit tillräckligt gammal, kan fylla i själv.

För ett barn är det viktigt att stärka relationen till dennes vårdnadshavare, som barnet är tryggt med. Det finns olika terapier att tillgå här såsom Kognitivt Beteendeterapi.

Det kan även den vuxne behöva men även Behandling med läkemedel och Kamratstöd kan vara bra hjälp för den vuxne.

Vuxna hämtar sig oftast spontant från svåra händelser när han eller hon drabbats av ett PTSD.

Rulla till toppen