Boethius läkarhus, HJÄRTINFARKT – TYST INFARKT OCH UNDERSÖKNING

Prostatacancer

Cancer, Prostatacancer

Prostatacancer, cancer i prostatan, är den vanligaste cancerformen hos män.
Varje år diagnostiseras drygt 10 500 män med cancer i prostatan.

Prostatacancern uppstår i prostatakörteln och har olika malignitetsgrader (mått på hur mycket cancercellerna skiljer sig ifrån normala celler).
Cancercellerna växer snabbare om körteln utsätts för manligt könshormon.

En vanlig cancerform: Prostatacancer

Prostatacancer är mycket vanlig.
I de flesta fall så förblir cancern en relativt godartad tumör, men ibland blir tumören mera elakartad (den blir malign).
Detta är ett mycket stort problem när man skall bestämma hur prostatacancern skall behandlas.
Den radikala behandlingen är operation, nu för tiden har man även hjälp av en robot (Da Vinci).

Symtom som kan man få vid cancer i prostatan

Symtom på prostatacancer varierar beroende på hur långt gången tumören är.
Inledningsvis är det vanligast att det uppstår problem då man ska kasta vatten.

  • Patienten behöver ofta kissa oftare
  • Det kan vara svårt att tömma blåsan
  • Strålen blir svagare
  • Det kan medföra smärta

Ett annat vanligt problem är erektionsproblem samt smärta vid ejakulation.
Då cancern fortskrider så är trötthet, viktnedgång, smärtor i höft, bäcken eller ryggslut vanliga symtom.

Screening prostatacancer

Idag upptäcker man de flesta prostatacancertumörer genom de screeningprogram där man mäter PSA (Prostata Specifikt Antigen).

Om PSA värde:

  • PSA är ett äggviteämne som normalt bildas i prostata.
  • Det utsöndras i ökad mängd av prostatacancer och vid godartat förstorad prostatavävnad, samt när prostata är infekterad av bakterier.

När man genom blodprov misstänker att det finns en prostatacancer så gör man om blodprovet efter en månad.
Man känner också på prostatan via analöppningen.
Om de höga PSA-värdena kvarstår efter några månader skickar man patienten till en urolog.
Urologen känner åter igen på prostatan och bestämmer sedan om han skall göra en ultraljudsundersökning eller ta prover för vidare undersökning.
På Boëthius Läkarhus så anser vi att det är viktigt att kontrollera PSA-värden och hålla dem under uppsikt.

  • Vid stigande PSA värden så börjar vi med att ta om provet efter tre månader och om PSA värdena då fortfarande är höga så skickar vi patienten till kontroll hos urolog
  • Där görs bedömningen om det är cancer eller något annat som är anledningen till de höga PSA-värdena
  • Sedan är det upp till den enskilda individen att bestämma om man vill fortgå med eventuell behandling eller vill göra regelbundna mätningar och hålla situationen under noggrann kontroll

Det finns även ett nytt svenskutvecklat prov som gör en säkrare bedömning av om patienten har prostatacancer eller inte.
Provet mäter PSA, men också fyra andra komponenter i blodet som analyseras med ett avancerat AI-program.
Det kallas Sthlm3-testet (ibland Stockholm 3 prov) och kan även göras genom Boëthius Läkarhus för de som så önskar.

Orolig för cancer i prostatan? Kontakta Boëthius Läkarhus

På Boëthius Läkarhus tas PSA eller Stockholm 3 proven (Sthlm3-test) med regelbundna mellanrum.
Eftersom screeningundersökningen sker regelbundet så hittar vi cancrarna när de ännu är små och relativt enkelt hanterbara.
Vad det gäller att förebygga cancer så är blodprovet PSA mycket framgångsrik.
Skillnaden mellan att behandla en tidigt upptäckt cancer och en sen är enorm!
I våra hälsoundersökningar ingår självklart tumörmarkörer för prostatacancer.

Frågor och svar rörande cancer i prostatan

Recensioner

Olika Hälsoundersökningar

Hälsokontroll mag- & tarmbesvär

6500 kr

Hälsoundersökning Maxi Plus med helkropps-MR

35000 kr

Hälsoundersökning Maxi plus 50 prover & 2 läkarbesök

8800 kr

Varukorg