Hälsoundersökning Maxi 40 prover och 2 läkarbesök

Hälsokontroll Maxi är en omfattande hälsokontroll som är inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar såsom cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Maxi innehåller därför två läkarsamtal och den biokemiska analysen med blodprover innehåller tumörmarkörer som är avsedda att ge möjlighet att få så tidig varning om cancer som möjligt. Utöver våra generella hälsoprover så inkluderar provtagningen avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer. Programmet vänder sig till personer som vill ha kontroll över sin hälsa och som vill veta att de gjort vad som är rimligt för att undvika allvarliga sjukdomar.

7800 kr

HÄLSOKONTROLL MAXI INNEHÅLLER:

  • Inledande läkarsamtal och noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning i Stockholm
  • Provtagningen sker hos oss
  • Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa
  • Utöver basprover är ytterligare ett 10-tal prover, tumörmarkörer som tex PSA Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mm
  • avföringsprover
  • Urinprov
  • Vägning på analysvåg som mäter BMI, kroppsfett, andelen bukfett i kroppen bland annat
  • Uppföljande läkarsamtal
  • Hittar vi något som tyder på sjukdom tar vi första steget i eventuell utredning samt skickar remiss till specialist eller annan instans som bedömer eventuell fortsatt behandling

Vanliga frågor om Hälsoundersökning Maxi 40 prover och 2 läkarbesök

Pris 7 800 kronor Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer. Rabatt till återkommande patienter som följer sin läkares plan.Varukorg