Lite om oss

Om oss på Boëthius Läkarhus

– Vi upptäcker och behandlar, grundligt och effektivt

VÅR HISTORIA

Hur Vår verksamhet grundades

Hela vår verksamhet startades år 2010, men då under namnet Vegatus AB.
Orsaken till ett senare namnbyte var att vår grundare avled, docent Jörgen Boëthius.
Jörgen Boëthius utvecklade grunden för vår unika preventiv screeningmetod tillsammans med riktigt avancerade hälsoundersökningar. Något som vi alla är riktigt stolta över då vi dagligen har både verktygen och kompetensen för att tidigt kunna identifiera tecken på olika allvarliga sjukdomar.

Vår verksamhet låg till en början på Norra Bantorget i Stockholm men som sedan år 2021 nu bedrivs på Västmannagatan 9.
Där utförs idag alla våra provtagningar och undersökningar tillsammans med vår expertis.

Om oss och hur verksamheten grundades
Grunden om oss och vår metod

OM OSS

Grunden bakom vår metod

Grunden bakom Boethius läkarhus är en metod som utvecklades av docent Jörgen Boëthius.

Visionen var att kunna stoppa cancer och hitta allvarliga sjukdomar så tidigt att de kunde hindras från att utvecklas.

Med detta som ledsnöre utvecklade han en unik preventiv screeningmetod med avancerade hälsoundersökningar.

Hur vår metod fungerar

Metoden använder kemisk blodanalys för att leta efter de vanligaste sorternas cancer och helkropps-MR (magnetresonans) för att leta efter mer ovanliga cancertyper och andra allvarliga sjukdomar.

På så sätt har många olika sorters cancer hittats som bland annat hjärncancer, njurcancer, bukspottskörtelcancer (pankreascancer), levercancer, prostatacancer mfl.
De läkare som arbetar hos oss har alla lång erfarenhet av avancerade hälsoundersökningar.

Välkommen till oss!

Magnetresonans och hur det funkar
Våra mål

MÅLsättning I VÅR VERKSAMHET

Målsättningen är att genom regelbundna kontroller upprätta en bild av patienterna individuella normalvärden och med det som utgångspunkt finna tidiga avvikelser från dessa värden som indikerar ett tidigt utvecklingsstadium av sjukdom.

Vi letar brett efter alla typer av sjukdomar med speciellt fokus på de stora folksjukdomarna: cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Med en tidig diagnos så ökar sannolikheten för en effektiv behandling och fullständigt tillfrisknande från allvarlig sjukdom.

Boethius läkarhus drivs och ägs av Victoria Boethius och vi är idag fem personer som arbetar på mottagningen varav två läkare.

  • MARGARETA WÅSTRÖM
  • ELENA SANDGREN
  • MIA SUND CARLSTEN
  • MARIA SAND
  • VICTORIA BOËTHIUS
  • JENNIFER NORÉN
Specialist hos Boethius

Margareta Wåström

Specialist inom allmänmedicin, smärtlindring etc

Specialist inom internmedicin, smärtlindring, geriatrik, yrkesmedicin etc

info@lakarhus.se

08-122 000 20

Om oss specialist

ELENA SANDGREN

Specialist inom allmänmedicin

Specialist inom allmänmedicin och har disputerat inom rättsmedicin i Ukraina.

info@lakarhus.se

08-122 000 20

Om oss kontorsansvarig

MIA SUND CARLSTEN

Kontorsansvarig

Kontaktperson för läkare och patienter samt kontorsansvarig på Vegatus.

mia.sund@vegatus.se

08-122 000 23

Om oss admin

Maria Sand

Adminstration

Administration och kontaktperson företagshälsovård

maria.sand@vegatus.se

08-122 000 24

Om oss direktör

Victoria Boëthius

Verkställande direktör

Som driven entreprenör ansvarar Victoria Boëthius för verksamhetens långsiktiga utveckling och samarbetspartners.

victoria.boethius@vegatus.se

08-122 000 22

Om oss sköterska

JENNIFER NORÉN

Sköterska

jennifer.noren@lakarhus.se

08-122 000 22

Rulla till toppen