Bröstcancer

OM HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

CORONAPANDEMIN

Självklart ska du känna dig trygg när du besöker vår mottagning.

Vi följer folkhälsomyndigheten hänvisningar och skapar de bästa förutsättningar för en säker miljö.

Är du orolig, kontakta oss så hittar vi en lösning.

VÅRA UNDERSÖKNINGAR

Vi erbjuder flera olika typer av hälsoundersökningar med olika mängder prover, kontroller och läkarbesök.

Från stora undersökningar med helkropps-MR till lite mindre med provtagning och uppföljande läkarbesök.

Upplägget baseras på att du som patient ska kunna välja en nivå som passar din ålder, hälsa etc.

Oavsett vilken undersökning du väljer, så får du alltid ordentligt med läkartid, avancerade tester och en vetenskaplig uppföljning av själva resultaten.

Undersökningarna görs av kunnig personal för både privatpersoner som företag.

Eftersom vi följer dig som kund år från år, så lär vi känna dig och märker om något är och känns annorlunda.

Dessutom så får vi för varje kontroll och år en allt bättre samt säkrare bild av dina normalvärden, så att vi snabbt kan fånga upp några avvikelser i dina värden.

För att få bästa resultat är rekommendationen att gå regelbundet, varje år för de över 50 år och vart tredje år för de under.

FÖRSTA LÄKARBESÖKet

Våra hälsoundersökningar (Maxi, Maxi Plus och Maxi Plus med helkropps-MR) inleds med ett läkarbesök på vår mottagning i Stockholm som tar en dryg halvtimme.

Då går vi tillsammans igenom hur du lever ditt liv och om det är något särskilt du oroar dig över.

Läkaren lyssnar bl.a. på hjärta, lungor och tittar på ärftlighet kring kända sjukdomar i familjen.

Momenten i undersökningarna är noga utformade för att tillsammans bilda bästa möjliga helhet.

SEDAN PROVTAGNING HOS VÅR SJUKSKÖTERSKA

Efter läkarbesöket träffar du en av våra sjuksköterskor för provtagning.
Beroende på vilken undersökning du väljer tar vi olika sorters prover.
Dina blodprover ger oss möjlighet att gå igenom alla organsystem för att se till att allt fungerar som det ska.
Vi använder oss bland annat av tumörmarkörer som ger möjlighet att få så tidig varning om cancer som möjligt.

UPPFÖLJANDE LÄKARBESÖK

Efter två veckor kommer du tillbaka till din läkare för genomgång av dina provsvar.
Tillsammans ger alla prover läkaren en grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska värden.
Vi är mycket noga med att du ska förstå resultaten och förklarar vad de olika proverna betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Läs mer om vad våra hälsoundersökningar innehåller

VANLIGA FRÅGOR

Rulla till toppen