Minnesutredning

Kolla minnet med en minnesutredning hos Boëthius

Vad innebär en minnesutredning?

Minnesutredning handlar om att göra en undersökning om någon har fått problem att minnas saker.

Saker som att komma ihåg om man låst dörren, vad man gjorde i påskas eller var man la sin hatt är vanliga problem som de flesta av oss drabbas av.

Men som även kan framkallas av svår stress och dessutom förvärras.

Minnesutredning kan då vara svaret.

Om dessa problem förekommer alltför ofta så kan det vara lämpligt att utföra en så kallad Basal demensutredning.

Där undersöker man om man inte har några bristsjukdomar eller andra sjukdomstillstånd som kan påverka minnet.

BASAL DEMENSUTREDNING – DET FÖRSTA STEGET I EN MINNESUTREDNING

Det första steget i en minnesutredning består av intervjuer med den drabbade samt ibland dess anhöriga om den drabbades hälsa.

I detta steg sker frågor om tidigare sjukdomar samt medicinering.

Men också om han eller hon kan klara av vardagliga aktiviteter såsom att klä sig, sköta sin hygien och hantera vardagsteknik såsom mobil och dator.

Utredningsprocessen

MMSE mäter kognitiva funktioner.

Detta test består av frågor som undersöker minne,språk, plats och tidsuppfattning.

Testet undersöker också individens visuospatial förmåga (att kunna ta till sig information via synen) och tankeförmåga.

Klocktest tar 2-3 minuter att göra och kompletterar MMSE. *

Detta test ger en ytterligare diagnostisk uppfattning av olika kognitiva funktioner.

Här ska man rita en klocka med angivet klockslag.

Detta test ger ofta utslag om man t.ex har Alzheimer.

PROVTAGNING OCH RÖNTGEN FÖR BÄSTA ANALYS OCH RESULTAT

I en basal demensutredning ingår även provtagning med blodprov samt även ”röntgen” av hjärnan.

Denna ”röntgen” kan ske med hjälp av till exempel datortomografi för att utesluta andra orsaker som till exempel hjärntumör.

Blodprov tas för att mäta blodvärde samt övriga intressanta värden som indikerar bristande minne funktionalitet.

Provtagning och mätvärden står får en stor del av en minnesutredning.

Resultatet utav minnesutredningen

Om man har tur kan resultatet av basal demensutredning leda till konstaterandet av att ingen demens eller annan minnessjukdom förekommer.

I annat fall kan resultatet leda till en diagnos som Alzheimers sjukdom.

I ytterligare fall kan resultatet leda til att en fördjupad demensutredning, en så kallad utvidgad demensutredning måste göras för att kunna avgöra vad det är för sjukdom som föranledde en minnesutredning.

Rulla till toppen