Minnes- och demensutredning

Glömmer du för mycket? Då kan en minnesutredning vara bra

Vad innebär en utredningen?

Minnesutredning och demensutredning kan låta hemskt men väldigt skönt att ha avklarat.

När behov uppstår av att minnet sviker, så kan man göra minnesutredning och demensutredning.

I dagsläget så utför vi inte minnesutredning och demensutredning.

Vid behov så kan vi dock hjälpa till med remisser till rätt instanser och i förekommande fall eventuellt också uppföljning av en minnesutredning och demensutredning.

När behövs utredningen?

När behövs minnes och demensutredning?

Det är självklart frustrerande när minnet inte fungerar som det ska.

Så som du är van att det ska fungera, utan problem.

En lindrig kognitiv störning (minnesstörning) kan bero på olika sjukdomstillstånd.

Det kan t.ex. handla om:

 • Kraftig stress
 • Sömnsvårigheter och dålig sömn
 • Oro och ångest
 • Nedstämdhet eller sorg
 • Bristsjukdomar
 • Psykosociala sjukdomar
 • Allt här ovan påverkar till exempel minnesförmågan och kan ge demensliknande symtom

Om minnesproblemen håller i sig så bör du definitivt söka vård.

Det är då viktigt att du får en adekvat medicinsk minnesutredning och demensutredning för att bedöma om det rör sig om en

demenssjukdom eller om de kognitiva problemen beror på t.ex.:

 • Felaktigt använda läkemedel
 • Olika bristtillstånd
 • Andra sjukdomar

När behövs en demensutredning?

Demensutredning behövs till exempel när:

 • Demensliknande symtom och sviktande minnesförmågan inte naturligt kan förklaras av någon eller några av ovanstående anledningar
 • Symtomen kvarstår utan att svara på behandling mot ovanstående anledningar
 • Minnesförmågan och de demensliknande symtomen sakta men säkert förvärras
Rulla till toppen