Lungcancer

LUNGCANCER

– Dödligaste formen av cancer, låt oss upptäcka den i tid

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning gällande alla våra undersökningar samt besvarar dina frågor.

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

Vi på Boëthius Läkarhus kan tidigt upptäcka LUNGCANCER

Lungcancer uppstår när celler i lungvävnaden ändras så att de blir elakartade cancerceller.
Det kan även finnas andra typer av elakartade tumörer i lungorna, men dessa är då oftast dottertumörer som kommer från cancrar som uppstått i andra delar av kroppen.

OM LUNGCANCER DÖDLIGHET, ÖVERLEVNAD OCH PROGNOS

Beträffande lungcancer och dess dödlighet så måste man tyvärr konstatera att lungcancer står för de allra flesta dödsfall av alla cancersjukdomar.
Lungcancer prognos:

  • Det finns många olika typer av lungcancer
  • Då de olika typerna av lungcancer kräver olika behandlingar så är viktigt att skilja dem från varandra
  • Tecken på lungcancer kan ofta ses på röntgen
  • En diagnos säkerställs därefter genom att man tar ett vävnadsprov för mikroskopisk undersökning
  • Behandlingen och utfallet beror på cancertypen, hur spridd cancern är samt på patientens övriga hälsotillstånd
Lungcancer
Bröstcancer

LUNGCANCER ORSAKER

ORSAKER TILL CANCER I LUNGORNA

Den vanligaste orsaken till lungcancer (och cancer i stort) är cancerframkallande kemiska ämnen (såsom de som finns i tobaksrök), strålning och virusinfektioner:

  • Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning
  • Men 10-15 % av alla patienter med lungcancer är inte rökare
  • Att dessa patienter får sjukdomen beror ofta på ärftliga faktorer men även på miljöfaktorer som t.ex. radon, asbest eller luftföroreningar

BLODPROV OCH HELKROPPS-MR

SCREENING AV LUNGCANCER MED BOËTHIUS LÄKARHUS

I väntan på ett nationellt screeningprogram för lungcancer så erbjuder Boëthius Läkarhus hälsoundersökningar med blodprov som avslöjar tumörmarkörer samt helkropps-MR.
Lungtumörer syns på helkropps-MR, blodproverna kan också ge värdefulla ledtrådar.
Om MR tyder på att det finns en lungtumör remitteras patienten vidare till en lungklinik för vidare utredning och behandling för lungcancer.

VANLIGA FRÅGOR RUNT LUNGCANCER

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning angående alla våra hälsoundersökningar.

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

ALLA VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Rulla till toppen