Boethius läkarhus, HJÄRTINFARKT – TYST INFARKT OCH UNDERSÖKNING

Lungcancer

Lungcancer

Lungcancer uppstår när celler i lungvävnaden ändras så att de blir elakartade cancerceller.
Det kan även finnas andra typer av elakartade tumörer i lungorna, men dessa är då oftast dottertumörer som kommer från cancrar som uppstått i andra delar av kroppen.

Om lungcancer dödlighet, överlevnad och prognos

Beträffande lungcancer dödlighet så måste man tyvärr konstatera att lungcancer står för flest dödsfall av alla cancersjukdomar.
Lungcancer prognos:

 • Det finns många olika typer av lungcancer
 • Då de olika typerna av lungcancer skall ha olika behandlingar så är viktigt att skilja dem från varandra
 • Tecken på lungcancer kan ofta ses på röntgen
 • Diagnos säkerställs sedan genom att man tar ett vävnadsprov för mikroskop-undersökning
 • Behandlingen och utfallet beror på cancertypen, hur spridd cancern är samt på patientens hälsotillstånd i övrigt

Orsaker till cancer i lungorna

Den vanligaste orsaken till lungcancer (och cancer i stort) är cancerframkallande kemiska ämnen (såsom de som finns i tobaksrök), strålning och virusinfektioner.

 • Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning
 • Men 10-15 % av alla patienter med lungcancer är inte rökare
 • Att dessa patienter får sjukdomen beror ofta på ärftliga faktorer men även på miljöfaktorer som t.ex. radon, asbest eller luftföroreningar

Den vanligaste orsaken till lungcancer (och cancer i stort) är cancerframkallande kemiska ämnen (såsom de som finns i tobaksrök), strålning och virusinfektioner.

 • Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning
 • Men 10-15 % av alla patienter med lungcancer är inte rökare
 • Att dessa patienter får sjukdomen beror ofta på ärftliga faktorer men även på miljöfaktorer som t.ex. radon, asbest eller luftföroreningar

Screening av lungcancer med Boëthius Läkarhus

I väntan på ett nationellt screeningprogram för lungcancer så erbjuder Boëthius Läkarhus hälsoundersökningar med blodprov som avslöjar tumörmarkörer samt helkropps-MR.
Lungtumörer syns på helkropps-MR, blodproverna kan också ge värdefulla ledtrådar.
Om MR tyder på att det finns en lungtumör remitteras patienten vidare till en lungklinik för vidare utredning och behandling för lungcancer.

FRÅGOR OCH SVAR RUNT LUNGCANCER

Recensioner

Olika Hälsoundersökningar

Hälsokontroll mag- & tarmbesvär

6500 kr

Hälsoundersökning Maxi Plus med helkropps-MR

35000 kr

Hälsoundersökning Maxi plus 50 prover & 2 läkarbesök

8800 kr

Varukorg