Boethius läkarhus, HJÄRTINFARKT – TYST INFARKT OCH UNDERSÖKNING

Lewykroppsdemens

Demens

Lewykroppsdemens, ibland kallad Lewy Body demens, fanns i vetenskapliga rapporter under slutet av 80-talet. 
Vad är lewykroppsdemens?
Forskarna hade redan konstaterat att i obducerade hjärnor med demens så fanns det små proteinansamlingar.
Vilket man kallar för Lewykroppar beroende på ansamlingen, vilket ger sjukdomen.

Det var sedan länge konstaterat att sådan fanns hos patienter med Parkinsons sjukdom.
Den nya upptäckten var att personer diagnostiserade med demens kunde också ha lewykroppar.
Lewykroppar innehåller det skadliga proteinet alfa-synuklein och kan finnas i både hjärnbarken och hjärnstammen men även i delar av nervsystemet.

Nuförtiden är Lewykroppsdemens en helt egen demenssjukdom.
Man räknar med att 2-20% av de som har diagnostiserats med en demenssjukdom har Lewykroppar.

SYMPTOM HOS LEWYKROPPSDEMENS

De första symptomen hos personer med Lewykroppar och Lewykroppsdemens har ofta störd drömsömn.
Personen ifråga ropar och fäktas när han drömmer – flera år innan andra symptom visat sig.
Drabbade av Lewykroppsdemens får även minnesproblem, men inte i lika stor omfattning som personer med till exempel Alzheimers.
En person med Lewykroppar drabbas ofta av hallucinationer som han eller hon är mer eller mindre medveten av.
Symtomen kan variera från milda till starka under samma dag.
Personer med Lewykroppsdemens har även symtom som vid Parkinsons sjukdom som förlångsamning, muskelstelhet, framåtlutad gång med små steg, stel mimik, eftersom sjukdomarna delvis har samma ursprung.  Skakningar förekommer inte i samma omfattninng i Lewykroppsdemens.

Lewykroppsdemens – behandling

Sjukodmen Lewykroppsdemens leder till en gradvis försämring av motorik och kognitiva förmågor.
Det finns för närvarande ingen bot eller speciell behandling mot sjukdomen.
Dock kan demenssymtom och framför allt synhallucinationer minska påtagligt då många med lewykroppar svarar bra på behandling med alzheimerläkemedlen kolinesterashämmare och memantin.
Det finns även läkemedel som L-dopa vilket används vid Parkinsons sjukdom.
Låga doser av L-dopa – läkemedel vid Parkinsons sjukdom – kan användas om de motoriska symtomen blir alltför besvärande vid sjukdomens början.
Neuroleptikum, som Haldol och Risperdal bör undvikas eftersom den sjukdomsdrabbade ofta får en markant ökad känslighet mot just sådana läkemedel (som används vid behandling av bl a hallucinationer).

Kontrollera blodtryck

Det är också mycket viktigt att upptäcka blodtrycket sjunker kraftigt vid ändring av kroppsposition från liggande till stående.
Om man förbättrar sitt blodtryck kan välbefinnande öka och påverkan minska påtagligt av sin Lewykroppsdemens.

Recensioner

Olika Hälsoundersökningar

Hälsokontroll mag- & tarmbesvär

6500 kr

Hälsoundersökning Maxi Plus med helkropps-MR

35000 kr

Hälsoundersökning Maxi plus 50 prover & 2 läkarbesök

8800 kr

Varukorg