KRONISK STRESS

Med hjälp av Boëthius kan du få kontroll över din stress

Kronisk stress kan vara svår att bota. Akut stress uppstår och försvinner snabbt.

Kronisk stress, å andra sidan, varar under en längre tid, ibland under många år.

Både akut samt kronisk stress kan leda till att du känner dig känslomässigt obekväm och känslig, men den sistnämnda gör att du alltid kommer känna dig så.

Den fysiska reaktionen av den kroniska delen är mer allvarlig.

De situationer som kan skapa kronisk stress är de situationer som pågår under längre tid utan att bli lösta. Sådana situationer kan exempelvis vara daglig stress på exempelvis jobbet, hemma samt att social press som alla kan känna från och till, men som vissa människor inte kan komma ifrån.

Har man kronisk stress så pågår den jämt.

KRONISK STRESS KAN ORSAKAS AV OLIKA SITUATIONER

Kronisk stress kan orsakas av situationer som pågår periodiskt under en tid, som misshandel i hemmet, eller medicinska eller dina eller närståendes alkoholproblem kan vara en orsak.

Ibland kan orsakerna till kronisk stress ligga i ditt förflutna, där det finns känslor kvar som du inte har tagit tag i.

Du kan då fortsätta att känna dig emotionellt orolig tills att du lär dig att uttrycka dina känslor om den traumatiska händelsen.

Sådana händelser kan vara ex. barnmisshandel, förlorat en förälder i tidig ålder eller annan tidig traumatisk händelse. Denna oro kan orsaka kronisk stress.

Det finns också symtom som känns mer vaga, det är inte en garanti att man får ont i bröstet.

Är man äldre eller har diabetes är kan symtomen på kronisk stress vara mer vaga samt diffusa.

Tidiga tecken på tyst hjärtinfarkt är andnöd eller extrem trötthet, smärtan kan också vara mindre intensiv och man tror att det inte är så farligt.

Dessa tidiga tecken är vanlig hjärtinfarkt hos kvinnor.  

SYMPTOM PÅ KRONISK STRESS

För att ha kronisk stress bör du känna av flera av följande symtom under en längre period

 • Högt blodtryck
 • Hjärtsjukdom
 • Ökad puls
 • Diabetes
 • Blir sjuk, ofta på grund av sänkt immunförsvar
 • Sår
 • Problem med erektion
 • Fertilitetsproblem
 • Mindre sexlust
 • Oregelbunden menstruation
 • Tappar muskelmassa
 • Sömnlöshet
 • Huvudvärk

De jobbiga situationer som vi upplever i vardagen går vanligtvis över av sig själv när vi varvar ner och vilar efter en lång dag på jobbet eller i skolan.

När problemen övergår i att man känner sig konstant uppe i varv, då vanlig vila och ledighet inte hjälper, kan man börja prata om kronisk stress.

KRONISKT STRESS GÅR ATT BOTA

Det finns ju så klart metoder att bota kronisk stress.

En av de bästa och mest beprövade för att bota besvär av kronisk karaktär är att prata med någon nära vän eller anhörig som förstår dig och kan hjälpa dig att minska känslan av oro och därmed kronisk stress.

En psykolog eller terapeut kan vara en bra samtalspartner som kan hjälpa dig att genomgå en behandling mot kronisk stress.

Hjälp finns både hos privata aktörer samt regionala vårdcentraler för att bli av med kroniska besvär.

Om du lider av kroniska problem, kontakta oss så pratar vi kronisk stress.

Rulla till toppen