HJÄRTINFARKT – TYST INFARKT OCH UNDERSÖKNING

Hjärtinfarkt beror väldigt på en blockering som helt eller delvis tillslutit hjärtats kranskärl.
Kranskärlet sträcker sig runt hjärtats yta och förser hjärtat med syrerikt blod.
Blockeringen hindrar det syresatta blodet att passera normalt och den delen av hjärtat som tar emot det syrerika blodet råkar ut för syrebrist.  

Går en hjärtinfarkt obemärkt igenom uppstår det en allvarlig skada.
Det är därför väldigt viktig att söka vård eller hitta tidiga tecken, annars kan hjärtat ta permanent skada och inte arbeta optimalt längre.

Hjärtinfarkter kan vara livshotande samt kräver direkt sjukhusvård.
Desto snabbare man får tidig vård så ökar möjligheten att hindra hjärtinfarktens utveckling.

ALLMÄNNA SYMTOM AV HJÄRTINFARKT

Dom vanligaste tecknen vid en hjärtinfarkt är:

 • Långvarig bröstsmärta som strålar ut i armarna
 • Stark obehagskänsla som sprider från bröstet upp mot hals käkar eller skuldrorna
 • Ryggvärk
 • Bröstsmärtor
 • Andnöd
 • Kallsvettningar
 • Influensaliknande besvär
 • Rädsla samt ångest
 • Illamående
 • Hjärtklappning
 • Yrsel

Känner du av dessa symptom – tag OMEDELBART kontakt med 1177 eller åk in till akuten.

Det finns också symtom som känns mer vaga, det är inte en garanti att man får ont i bröstet.
Är man äldre eller har diabetes är kan symtomen var mer vaga samt diffusa.
Tidiga tecken på tyst hjärtinfarkt är andnöd eller extrem trötthet, smärtan kan också vara mindre intensiv och man tror att det inte är så farligt.
Dessa tidiga tecken är vanliga för hjärtinfarkt hos kvinnor.  

VANLIGA SYMTOM AV HJÄRTINFARKT FÖR MÄN

Det är vanligare att män drabbas av en hjärtinfarkt tidigare än kvinnor.
En infarkt hos män beror på olika faktorer kring den allmänna hälsan samt livsstilen.
Till exempel:

 • Vanor
 • Rökning
 • Negativ stress
 • Fetma
 • Högt blodtryck
 • Stillasittande
 • Genetiska faktorer
 • Med mera…

Vanliga symtom hos män vid en infarkt är:

Känner du av dessa symptom – tag OMEDELBART kontakt med 1177 eller åk in till akuten.

 • Långvarig bröstsmärta som strålar ut i armarna
 • Stark obehagskänsla som sprider från bröstet upp mot hals käkar eller skuldrorna
 • Ryggvärk
 • Bröstsmärtor
 • Andnöd
 • Kallsvettningar
 • Influensaliknande besvär
 • Rädsla samt ångest
 • Illamående
 • Hjärtklappning
 • Yrsel

VANLIGA SYMTOM AV HJÄRTINFARKT FÖR KVINNOR

Kvinnor kan också drabbas av hjärtinfarkter i samma utsträckning som män.
Vanligtvis 10 år senare i livet jämfört med män.

I förhållande till kroppens volym så är kvinnors hjärtan mindre och lättare.
Kvinnors hjärtmuskel har dessutom mycket finare hjärtmuskelfibrer och tunnare kranskärl jämfört med ens.
”Placket” som orsakar blockaget lägger sig länger sig runt hela kärlväggen, medan det hos män är mer samlat på en plats.
Kvinnor och män upplever smärta olika, vilket kan bero på olikheter i de biologiska smärtmekanismerna.
Det finns också skillnader i systemet för blodets koagulering.

Symtom på hjärtinfarkt  kvinnor är oftast:

Känner du av dessa symptom – tag OMEDELBART kontakt med 1177 eller åk in till akuten.

 • Oväntad sprängande värk i bröstet som sprider ut till armen och ryggen
 • Andningssvårigheter
 • Illamående
 • Svettningar
 • Långvarig extrem trötthet
 • Tyst infarkt ger mer vaga symptom som andnöd samt kraftig trötthet

En tyst hjärtinfarkt ger inte typiska besvär, det är vanligt att det upptäcks ofta långt efteråt.
Till exempel vid hälsoundersökningar med EKG.
Tysta hjärtinfarkter är vanligt hos kvinnor än hos män.

BOKA TID FÖR HÄLSOUNDERSÖKNING

En av dom vanligaste dödsorsakerna i Sverige men även resten av västvärlden är hjärtinfarkt.
En sjukdom som kan leda till många allvarliga konsekvenser för individens hälsa.

Vi hjälper dig med preventiv och effektiv undersökning

Då en hjärtinfarkt skett så skadar den hjärtmuskeln i större eller mindre utsträckning.
Men det finns vanligen tecken på att man befinner sig i riskzonen och då kan en hälsoundersökning vara en god hjälp på vägen att antingen komma till behandling eller att lägga om sin livsstil.

Vanliga frågor om HJÄRTINFARKT

Rulla till toppen