Boethius läkarhus, HJÄRTINFARKT – TYST INFARKT OCH UNDERSÖKNING

Hjärncancer

helkropps-MR

Hjärncancer, eller hjärntumörer, förekommer i två olika typer.
Dels de hjärntumörer som uppstår i hjärnhinnorna och dels de som uppstår i hjärnsubstansen.

Om hjärncancer i hjärnhinnorna eller hjärnnerverna

Hjärntumörer som uppstår i hjärnhinnorna (meningiom) eller hjärnnerverna (neurinom) är i regel godartade.
Tumörerna växer långsamt och deras symptom beror på hur de ligger i förhållande till hjärnan.
Man försöker alltid operera dessa hjärntumörer och ta bort dem helt och hållet.
Hur bra det går med operationen beror på tumörens placering samt om man kan ta bort tumören utan att skada hjärnan.
Ibland är man tvungen att acceptera att priset för att få bort hjärntumören helt och hållet kan medföra en viss hjärnskada.
Efter operationen återstår i regel en lång, krävande rehabilitering.

Hjärntumör dödlighet: Om hjärncancer i hjärnsubstansen

Hjärntumörer som uppstår i hjärnsubstansen (gliom) finns i olika malignitetsgrad.
De växer alla i hjärnsubstansen och det är som regel omöjligt att operera bort dem helt och hållet.
De som växer långsammast (Grad I och II) kan växa så långsamt att patienten överlever 10 år eller mer.
De tumörer som växer snabbast tillhör några av de mest elakartade hjärntumörerna (Grad IV).

Man kan inte operera bort dem och som regel avlider patienten efter något år.
Det finns dock enstaka undantag, men det är okänt vad detta beror på.
Behandlingen av gliom är i första hand kirurgi.
Man försöker då ta bort så mycket som möjligt av tumören.
Efter operationen är det vanligt att man ger strålbehandling

Gammakniven – bestråla en liten tumör från olika håll

Gammakniven är en apparat som gör det möjligt att bestråla en liten tumör från många olika håll så att man får en ”brännglaseffekt”.

  • Hjärntumören får en mycket hög dos medan omgivningen får en mycket lägre dos
  • Metoden är uppfunnen av professor Lars Leksell på Karolinska sjukhuset och har inneburit stora förbättringar för vissa typer av tumörer

Screening av hjärncancer med Boëthius Läkarhus

Det finns flera olika typer av hjärncancer men i vanlig klinisk verksamhet finns i dagsläget  inga screeningprogram, varken i Sverige eller internationellt. 
Det närmaste man idag kan komma för att screena för hjärncancer är att regelbundet göra MR-undersökningar av skallen.
Med MR-screening genom Boëthius Läkarhus hälsoundersökningar så kan man upptäcka hjärntumörer från någon centimeters storlek.

  • Boëthius Läkarhus hälsoundersökning med helkropps-MR ser alla hjärntumörer, vare sig de är godartade eller elakartade
  • Alla patienter undersöks neurologiskt
  • Om man misstänker att det kan vara fråga om en hjärntumör så remitteras patienten omedelbart till undersökning på en neurologklinik

Vanliga frågor

Recensioner

Olika Hälsoundersökningar

Hälsokontroll mag- & tarmbesvär

6500 kr

Hälsoundersökning Maxi Plus med helkropps-MR

35000 kr

Hälsoundersökning Maxi plus 50 prover & 2 läkarbesök

8800 kr

Varukorg