HÄLSOUNDERSÖKNING MAXI-PLUS MAN 52 PROVER OCH 2 LÄKARBESÖK

HÄLSOUNDERSÖKNING medi
30 PROVER OCH 1 LÄKARBESÖK

 • Hälsoundersökning Medi är en grundläggande hälsoundersökning med målet att hitta dolda sjukdomar som t.ex hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2
 • Medi innehåller provtagning, ett läkarbesök med läkarundersökning och provsvarsgenomgång
 • Medi är tex. lämplig för personer som vill ha en personlig läkarkontakt
 • Boka tid för att veta mer
 • För att beställa en hälsoundersökning behöver du boka en tid på våran mottagning, detta gör du genom att ringa till våran mottagning på 08-122 000 20 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

OBS!! Vid symtom hänvisas du till vårdcentralen.

För att beställa en hälsoundersökning behöver du boka en tid på våran mottagning, detta gör du genom att ringa till våran mottagning på 08-122 000 20 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

MEDI HÄLSOUNDERSÖKNING OMFATTAR:

 • 1 läkarbesök
 • Ca 30 blodprover, där vi går Sköterskebesök med provtagning alternativt för att kontrollera om något är avvikande
 • Drop-in provtagning på ett 30-tal ställen i Stockholm
 • Noggrann läkarundersökning och läkarsamtal vid vår läkarmottagning i Stockholm
 • Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer, om det är medicinskt motiverat

I PROGRAMMET INNEHÅLLER:

 • Drop-in provtagning sker vid ett 60-tal olika platser i Stockholm i samarbete med Karolinska sjukhuset (Provtagning kan även göras i Uppsala)
 • Ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa
 • Utöver de 30-tal basproverna så är PSA prover är inkluderade för män och för kvinnor är sköldkörtelprover inkluderade
  Blodtryck
 • Noggrann läkarundersökning och läkarsamtal vid vår läkarmottagning i centrala Stockholm
 • Kostnad för Hälsoundersökning Medi: 4 500 kr
 • Hälsoundersökning Medi undersökning inkluderar, utöver ett 30-tal generella hälsoprover, också PSA för män samt sköldkörtelprover för kvinnor
 • Bådadera är vanliga sjukdomsområden som är viktiga att följa upp
 • Vid läkarbesöket så kan du ställa frågor om vad de olika proverna betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa

Om undersökningen visar tecken på sjukdom remitterar vi dig till eventuell behandling vid korrekt vårdinstans för dina behov.

Hälsoundersökning Medi visar t.ex. på tidiga tecken på hjärt-kärlsjukdom.

Screening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS MED DIN HÄLSA I FOKUS
Vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon

Vi bokar in dig på en tid som passar dig

Vi bokar in dig på en undersökning som passar dig

Våra undersökningar är utvecklade för olika åldrar och hälsostatus

RING OSS ELLER FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT BLI KONTAKTAD SENARE

Förnamn och efternamn

X

Välkommen
Vi ringer och boka tid!