Magnetresonans

HÄLSOUNDERSÖKNING
MAXI PLUS MED HELKROPPS-MR

 • Hälsoundersökning Maxi PLUS med helkropps-MR är ett program speciellt utformat för att vara en ultimat hälsoundersökning för att hitta sjukdomar tidigt stadium
 • Vid framgångsrik behandling vid allvarliga sjukdomar som tex. cancer och hjärt-kärlsjukdomar är tidig upptäckt en viktig komponent
 • Det kan förebygga eller förhindra utveckling till livshotande tillstånd
 • Med hjälp av MR helkropp har vi möjlighet att upptäcka eventuella sjukdomar i tid
 • För att beställa en hälsoundersökning behöver du boka en tid på våran mottagning, detta gör du genom att ringa till våran mottagning på 08-122 000 20 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

OBS!! Vid symtom hänvisas du till vårdcentralen.

För att beställa en hälsoundersökning behöver du boka en tid på våran mottagning, detta gör du genom att ringa till våran mottagning på 08-122 000 20 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

VAD OMFATTAR MAXI PLUS MED HELKROPPS-MR?

Maxi PLUS med helkropps-MR innehåller tre läkarsamtal och blodproverna innehåller blodprover med vitamin- och mineralprover och tumörmarkörer för att få en så tidig varning om sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdomar och cancer som möjligt. Programmet innehåller följande:

 • Inledande läkarsamtal och noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning i Stockholm
 • Provtagningen sker hos oss
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa
 • Ytterligare ett 10-tal prover inkluderade: Cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer som tex PSA Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: mag-tarmkanalen inklusive grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mfl
 • Blodprover av vitaminer och mineraler: D-vitamin, Kobalamin, Folsyra, Magnesium, Järn och Zink.
 • Urinprov
 • Avföringsprover
 • Vägning på en analysvåg som mäter BMI, kroppsfett, muskelmassa, visceralt fett samt vilometabolism
 • Uppföljande läkarsamtal efter ca två veckor med genomgång av blodproven och en förklaring hur de hänger ihop och vad man ska göra för att det ska bli bättre
 • Helkropps-MR
 • Uppföljande läkarbesök då resultaten av MR-undersökningen gås igenom

VANLIGA FRÅGOR OM HÄLSOUNDERSÖKNING MAXI PLUS MED HELKROPPS-MR

 • Pris 35 000 kr
 • Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer
 • Vid avvikande provsvar som kan tyda på sjukdom eller risk att bli sjuk, hjälper vi t med remiss till specialistbedömning och eventuell vidare utredning (tex. gastroskopi, koloskopiundersökning eller hjärtundersökning).
 • Rabatt till återkommande patienter som följer sin läkares plan

VARFÖR SKA JAG VÄLJA HÄLSOUNDERSÖKNING MAXI PLUS MED HELKROPPS-MR

 • Hälsoundersökning MAXI PLUS med helkropps-MR är ett program som vänder sig till personer som vill ha största möjliga kontroll över sin hälsa och som vill känna att de har gjort allt som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar och för att må så bra som möjligt
 • Genom att regelbundet gå på specialriktade hälsoundersökningar så kan vi hitta sjukdomar som cancer, hjärtproblem etc
 • Vid en undersökning med magnetröntgen (egentligen magnetresonans) så kan vi hitta sådant som inte framkommer i de vanliga hälsoundersökningarna
 • Genom att kombinera tumörmarkörer med en helkropps-MR samt blodproverna så har vi de största och bästa möjligheterna att finna tidiga tecken på sjukdomar
 • Hittar vi sjukdomar i tid så ökar möjligheterna att åtgärda dem i tid
Screening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS MED DIN HÄLSA I FOKUS
Vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon

Vi bokar in dig på en tid som passar dig

Vi bokar in dig på en undersökning som passar dig

Våra undersökningar är utvecklade för olika åldrar och hälsostatus

RING OSS ELLER FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT BLI KONTAKTAD SENARE

Förnamn och efternamn

X

Välkommen
Vi ringer och boka tid!