HÄLSOUNDERSÖKNING FÖR FÖRETAG GÖR SKILLNAD

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning gällande alla våra undersökningar samt besvarar dina frågor.

*” anger obligatoriska fält

HÄLSOUNDERSÖKNING FÖR FÖRETAG

Hälsoundersökning i företag är en viktig del av arbetsmiljölagen, där arbetsgivaren är ansvarig för att företagshälsovården upprätthålls.

I sammanhang med arbetsförhållandena där också arbetsgivaren själv som, utifrån sin verksamhet, ansvarar för bedömningen av vad som behöver göras samt det som behövs.

Har ett företag bra tillgänglighet för hälsoundersökningar, så tar inte bara företaget ansvar för sig själv.

Men även sina medarbetare, vilket är en stor fördel för alla inblandade.

HÄLSOUNDERSÖKNING MAXI PLUS

EN LÅNGSIKTIG INVESTERING

EN HÄLSOUNDERSÖKNING FÖRETAG ÄR ETT STRATEGISKT ARBETE

Företag har en rad av olika strategier för att nå sina mål, strategier med taktiker som:

 • IT-strategi
 • Tillväxtstrategi
 • Marknadsstrategi

Få företag har en ”hälsostrategi”, det är självklart man ska nå sina mål samt investera rätt.
Men om man inte har en långsiktig investering i medarbetarnas hälsa, som är förutsättningen för god produktivitet.
Många sätter ett likhetstecken mellan företagshälsovård samt hälsoundersökning.
Men det stämmer inte, för oss en hälsoundersökning är ett verktyg för effektiv företagshälsovård.  
Vi ser det som ett taktiskt och strategiskt arbete med att nå målet att ha friska medarbetare som mår bra samt kan må bättre.
För när ens medarbetare mår bättre, orkar dom också prestera.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MAXIMERA POTENTIAL

HÄLSOUNDERSÖKNING – TRE NYCKELPUNKTER FÖR FÖRETAG

En hälsoundersökning företag fokuserar på tre nyckelpunkter som är väldigt viktiga att fokusera på.

 • Proaktiv – Insatser som syftar till att hålla det friska friskt
 • Aktiv – Förebyggande insatser som är till att undvika skador samt sjukdomar i arbetslivet
 • Reaktiv – Insats när skadan redan är skedd, till exempel hjälp med att återgå till arbete, arbetsträning samt rehabilitering

De tre vanligaste problem man har inom företagshälsovård är:

 • Psykosocial hälsa som stress och utmattning
 • Rörelseproblem exempelvis rygg axlar musarm etc
 • Levnadsvanor hos medarbetarna

Dessa tre punkterna står för omkring 80 till 85 procent av kostnaderna.
Psykosocial ohälsa som stress är idag den enskilt största delen av detta.
Sen är det oftast så att dom som är drabbade inte är sjukskrivna.
Man fortsätter jobba, men orkar inte prestera fullt ut.
Därför är det så viktigt att sätta in rätt åtgärder så de kan snabbare återgå till sin fulla potential.

VAD INGÅR I HÄLSOUNDERSÖKNING?

VAD SOM INGÅR NÄR MAN UNDERSÖKER HÄLSA

Med en hälsoundersökning för företag så samarbetar:

 • Företagssköterskor
 • Företagsledare
 • Ergonomer
 • Fysioterapeuter
 • Arbetsmiljöingenjörer
 • Beteendevetare
 • Psykologer

Tjänster som erbjuds är:

 • Alkohol- och narkotikafrågor
 • Livsstilsfrågor
 • Ergonomifrågor
 • Sjukvård
 • Kartläggningar av arbetsmiljön
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Krisstöd
 • Arbetsskadeutredningar
 • Medicinska kontroller
 • Utbildningar
 • Organisations- och ledarskapsfrågor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

HÄLSOUNDERSÖKNINGAR FÖR EN BÄTTRE ARBETSPLATS

NÅ NYA RESULTAT – UTVECKLA DIG OCH DITT FÖRETAG GENOM HÄLSOUNDERSÖKNING

Vi vet att de företagare som väljer att arbeta med hälsostrategiska frågor når oanade höjder med sina nyckelpersoner på företaget. 
De blir en kraft som utvecklar företaget med sin arbetande själ av nyfunnen hälsa.
Vi hjälper dig att upptäcka dina resursers urkraft genom att utföra hälsoundersökning för företag.

Tjocktarmscancer

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning angående alla våra hälsoundersökningar.

*” anger obligatoriska fält

ALLA VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Rulla till toppen