HÄLSOUNDERSÖKNING FÖR FÖRETAG GÖR SKILLNAD

 • Hälsoundersökning FÖRETAG
 • STRATEGISKT ARBETE
 • Tre Nyckelpunkter
 • VAD SOM INGÅR
 • NÅ NYA RESULTAT

Hälsoundersökning i företag är en viktig del av arbetsmiljölagen, där arbetsgivaren är ansvarig för att företagshälsovården upprätthålls.

I sammanhang med arbetsförhållandena där också arbetsgivaren själv som, utifrån sin verksamhet, ansvarar för bedömningen av vad som behöver göras samt det som behövs.

Har ett företag bra tillgänglighet för hälsoundersökningar, så tar inte bara företaget ansvar för sig själv.

Men även sina medarbetare, vilket är en stor fördel för alla inblandade.

EN HÄLSOUNDERSÖKNING FÖRETAG ÄR ETT STRATEGISKT ARBETE

Företag har en rad av olika strategier för att nå sina mål, strategier med taktiker som:

 • IT-strategi
 • Tillväxtstrategi
 • Marknadsstrategi

Få företag har en ”hälsostrategi”, det är självklart man ska nå sina mål samt investera rätt.
Men om man inte har en långsiktig investering i medarbetarnas hälsa, som är förutsättningen för god produktivitet.
Många sätter ett likhetstecken mellan företagshälsovård samt hälsoundersökning.
Men det stämmer inte, för oss en hälsoundersökning är ett verktyg för effektiv företagshälsovård.  
Vi ser det som ett taktiskt och strategiskt arbete med att nå målet att ha friska medarbetare som mår bra samt kan må bättre.
För när ens medarbetare mår bättre, orkar dom också prestera.

HÄLSOUNDERSÖKNING – TRE NYCKELPUNKTER FÖR FÖRETAG

En hälsoundersökning företag fokuserar på tre nyckelpunkter som är väldigt viktiga att fokusera på.

 • Proaktiv – Insatser som syftar till att hålla det friska friskt
 • Aktiv – Förebyggande insatser som är till att undvika skador samt sjukdomar i arbetslivet
 • Reaktiv – Insats när skadan redan är skedd, till exempel hjälp med att återgå till arbete, arbetsträning samt rehabilitering

De tre vanligaste problem man har inom företagshälsovård är:

 • Psykosocial hälsa som stress och utmattning
 • Rörelseproblem exempelvis rygg axlar musarm etc
 • Levnadsvanor hos medarbetarna

Dessa tre punkterna står för omkring 80 till 85 procent av kostnaderna.
Psykosocial ohälsa som stress är idag den enskilt största delen av detta.
Sen är det oftast så att dom som är drabbade inte är sjukskrivna.
Man fortsätter jobba, men orkar inte prestera fullt ut.
Därför är det så viktigt att sätta in rätt åtgärder så de kan snabbare återgå till sin fulla potential.

VAD SOM INGÅR NÄR MAN UNDERSÖKER HÄLSA

Med en hälsoundersökning för företag så samarbetar:

 • Företagssköterskor
 • Företagsledare
 • Ergonomer
 • Fysioterapeuter
 • Arbetsmiljöingenjörer
 • Beteendevetare
 • Psykologer

Tjänster som erbjuds är:

 • Alkohol- och narkotikafrågor
 • Livsstilsfrågor
 • Ergonomifrågor
 • Sjukvård
 • Kartläggningar av arbetsmiljön
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Krisstöd
 • Arbetsskadeutredningar
 • Medicinska kontroller
 • Utbildningar
 • Organisations- och ledarskapsfrågor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

NÅ NYA RESULTAT – UTVECKLA DIG OCH DITT FÖRETAG GENOM HÄLSOUNDERSÖKNING

Vi vet att de företagare som väljer att arbeta med hälsostrategiska frågor når oanade höjder med sina nyckelpersoner på företaget. 
De blir en kraft som utvecklar företaget med sin arbetande själ av nyfunnen hälsa.
Vi hjälper dig att upptäcka dina resursers urkraft genom att utföra hälsoundersökning för företag.

Screening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS MED DIN HÄLSA I FOKUS
Vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon

Vi bokar in dig på en tid som passar dig

Vi bokar in dig på en undersökning som passar dig

Våra undersökningar är utvecklade för olika åldrar och hälsostatus

RING OSS ELLER FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT BLI KONTAKTAD SENARE

Förnamn och efternamn

X

Välkommen
Vi ringer och boka tid!