Hälsoundersökning Enskede

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning gällande alla våra undersökningar samt besvarar dina frågor.

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

HÄLSOUNDERSÖKNING ENSKEDE

Hälsoundersökning Enskede är läkarhusets tjänst för dig som bor i Enskede och vill ta det första preventiva steget att motverka ohälsa.

Tjänsten är till för privatpersoner samt företags medarbetare i Enskede och nyckelpersoner på företag som vill hitta tidiga indikationer på ohälsa i alla dess former på företaget.

Vårt mål är att våra patienter i Enskede blir mer medvetna om hälsa och blir mer ansvarstagande genom större insikt av den egna hälsan.

Idag kan många sjukdomar helt förebyggas eller lindras om dom upptäcks i tid.
När man väl vet vad som kan eller kan komma påverka ens hälsa negativt, blir det lättare att de facto genomföra förebyggande åtgärder.

HÄLSOUNDERSÖKNING MAXI PLUS

BÄTTRE KOLL PÅ HÄLSAN

Hur ofta är det bra att boka vår tjänst hälsoundersökning Enskede?

För den enskilde personen i Enskede så bör hälsoundersökning göras regelbundet med intervall beroende på ålder.
Känner man att man vill ha en bättre koll på sin egen hälsa är det bara att kontakta oss för bokning av tid. Vi har återkommande kunder från bland annat Gamla Enskede, Enskededalen, Enskede gård och Enskedefältet, etc.

SÅ FUNGERAR VÅR HÄLSOUNDERSÖKNING

Så fungerar vår tjänst för dig i Enskede

I medicinska kontroller samt hälsoundersökning kan saker som:

 • Provtagningar med blodprover, urinprover och avföringsprover
 • Läkarsamtal
 • Läkarundersökning

Dessa ingår i själva rutinen för en hälsoundersökning för dig i Enskede.

Hälsoundersökning Enskede sker i två steg:

 • Inbokad läkartid – du bokas och meddelas via mail till undersökningen
 • Besök hos läkare och sjuksköterska –undersökning, provtagning och uppföljande samtal

En uppföljning sker bara om det finns ett behov av det.
Då återkopplas du för det, är det så att du som medarbetare eller nyckelperson reser mycket utomlands så behöver man se över sitt vaccinationsbehov.

Hälsoundersökning Danderyd

PREVENTIV HÄLSOUNDERSÖKNING

Tidiga indikationer på ohälsa för dig i Enskede

Hälsoundersökning är en enkel, bra metod för att hitta tidiga indikationer på ohälsa bland Enskedebor.
Med en mer preventiv vård skulle vi kunna hjälpa många fler från hela Enskede.
Boëthius Läkarhus erbjuder flera olika hälsoundersökningar med mängder av prover, kontroller samt läkarbesök för dig i Enskede.

VI HJÄLPER DIG TILL ETT FRISKARE LIV

Våra läkare har hjälpt hela Enskede med hälsoundersökning

Vi hjälper alla i Enskede, i såväl Gamla Enskede, Enskededalen, Enskede gård och Enskedefältet, etc med hälsoundersökningar och aktiv läkartid.
Hälsoundersökningen har använts i flera år i hela Enskede med omnejd.
Vi hjälper dig till ett friskare liv i hela Enskede.

I kvarteren kring/vid bland annat:I kvarteren utmed bland annat:
Gamla Enskede Enskededalen Dalens sjukhus Dalen Enskedefältet Enskede GårdBackvägen Bersågränd Bomersundsvägen  Bägerstavägen Dalgränd Dalgårdsvägen Drivhusväge Elisabet Olins Väg, etc
Hälsoundersökning Maxi plus 50 prover och 2 läkarbesök
Hälsokontroll mag och tarmbesvär

TIDIG UPPTÄCKT AV FYSISK OCH PSYKISK OHÄLSA

Syftet med hälsoundersökning för dig i Enskede

Med en hälsoundersökning så kan man:

 • Säkerställa hälsotillståndet för nyckelpersoner inom företaget i Enskede
 • Säkerställa den fysiska och psykiska förmågan för extremt påfrestande jobb för din personal i Enskede
 • Förhindra eventuella förvärrande symptom 
 • I tid upptäcka tidiga symptom på fysisk och psykisk ohälsa bland dina anställda i Enskede
 • Få en fingervisning och en hjälp till rätt väg framåt för nyckelpersoners hälsa
 • Tillsammans med många, många fler fördelar…

Vi gör preventiva undersökningar som ger kunskap att undvika risker, vilket gör det lättare att hålla hälsan på topp för dig och dina medarbetare i Enskede.
Det är onödigt att utsätta sig för en hög risk och man kan minimera den risken genom vår tjänst hälsoundersökning Enskede.

VANLIGA FRÅGOR KRING HÄLSOUNDERSÖKNING Enskede

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning angående alla våra hälsoundersökningar.

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

ALLA VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Rulla till toppen