AUTOIMMUNA SJUKDOMAR

FRONTALLOBSDEMENS

Vi på Boëthius Läkarhus kan tidigt upptäcka Demens

Frontallobsdemens (FTD), eller pannlobsdemens är en relativt ovanlig demenssjukdom.

Ungefär 7500 personer totalt har drabbats av sjukdomen frontallobsdemens och det är ingen skillnad på könen.

Det kan jämföras med den vanligaste demenssjukdomen Alzheimers sjukdom som ca 10 000 insjuknar i varje år.

Det är ingen skillnad mellan könen.

VAD ÄR FRONTALLOBSDEMENS?

FTD(frontabollsdemens) är en så kallad neurodegenerativ sjukdom.

Detta innebär att nervceller i hjärnan förtvinar och dör, vilket leder till att strukturen i framförallt hjärnans pannlob och/eller tinninglober förändras.

Strukturförändringen kallas på engelska frontotemporal lobar degeneration (FTLD).

På svenska kan sjukdomen även kallas frontotemporal demenssjukdom, pannlobsdemens eller Picks sjukdom, och är en av de vanligaste formerna av demenssjukdom med debut under 65 års ålder.

Till skillnad från många andra sjukdomar som då Alzheimers är minne samt tankeförmågan bevarad vid frontallobsdemens.

Dock sker ofta stora förändringar i individens beteentde.

Han eller hon får ofta minskad omdömesförmåga.

Personen i fråga slutar bry sig om sin hygien samt att känslolivet avtrubbas.

Hen kan då ha drabbats av en av FTDs två varianter. 

BETEENDEVARIANTEN AV FRONTALLOBSDEMENS (BVTFTD)

De symtom som ofta kan ses vid bvFTD(beteendevarianten av frontallobsdemens) är förändrad personlighet, till exempel humörsvängningar, opassande beteende samt svårigheter att tolka andra människors känslor.

Den andra varianten är den språkliga varianten av frontabollsdemens .  

DEN SPRÅKLIGA VARIANTEN, KALLAD PRIMÄR PROGRESSIV AFASI (PPA)

Kan i sin tur delas upp i undergrupper där patienter i den ena har svårigheter att producera tal, att tala.
Denna form kallas progressiv icke flytande afasi.  

Patienter i den andra undergruppen har framförallt svårigheter att tolka språk, symboler och text, så kallad semantisk demens.

SKILLNAD FRONTALLOBSDEMENS OCH ANDRA DEMENSSJUKDOMAR

Frontallobsdemens symptom och andra demenssjukdomars är inte alltid lika.

Den största skillnaden mellan FDS och andra demenssjukodomar är minnet.

I början av en Alzheimers sjukdom är symptomen lätta som glömska av småsaker i vardagen.

Detta kan till att börja med vara svårt att skilja från skador på frontalloben, som påverkar koncentration, omdöme samt impulskontroll.

Så småningom går man som Alzheimerpatient, medan det kan dröja som FTD patient, där primärt förändringar i tal eller beteende – eller båda är utmärkande.

I en ganska lång gången FTD påverkas även den drabbades minne.

PREVALENS INOM FRONTALLOBSDEMENS

Eftersom FTD är en relativt outforskad sjukdom finns det olika källor för hur många som drabbas av FTD.

Och eftersom det är en ovanlig sjukdom så kan det hända att den diagnostiseras som depression, utmattningssymtom eller annan form av psykisk ohälsa. 

Vissa siffror talar om 500-2500 drabbade av frontallobsdemens.

Andra siffror talar om 7500.

Det är dock en liten del av de 100-150 000 som beräknas lida av demens i Sverige.

Likväl så är det obehagligt att drabbas av Frontallobsdemens. 

Rulla till toppen