FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Sigtuna

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Sigtuna

Företagshälsovård Sigtuna är en av de tjänster som vi erbjuder till företag i Sigtuna.
Vi hjälper till med hälsoundersökningar samt ger stöd för en bättre hälsa för dina medarbetare och nyckelpersoner.

Behöver ditt företag hjälp med saker som:

 • Ergonomi med hänsyn till arbetsrelaterad hälsa
 • Fysisk arbetsmiljö som t.ex. vid stressrelaterade syndrom
 • Hälsovård och en bättre kontroll av vardagen för individen
 • Rehabilitering som skapar trygghet för företaget som helhet, etc

Vi på Läkarhuset har dedikerade specialister inom olika områden som hjälper både dig och dina nyckelpersoner utifrån era unika förutsättningar.
Dessutom så jobbar vi utifrån din situation och dina förutsättningar med preventiva insatser, vilket ger ett hälsosammare arbetsklimat.

Erfarenheterna visar också att preventiva insatser inom företagshälsa vinner på att sättas in så snabbt som möjligt.

Om vi snabbare hittar problem av olika slag eller andra risker för ohälsa, kan vi tillsammans lösa eller minimera skador och ohälsa. Vilket i sin tur ger färre sjukdagar inom företaget

Läkarkunskapen som du behöver finns samlad under ett tak hos oss. 
Det gör att du slipper leta efter specialisthjälp i onödan.

På så sätt:

 • Förbättrar vi tillsammans företagshälsan
 • Minskas den allmänna sjukfrånvaron i företaget
 • Förbättras arbetsmiljön och ergonomin på arbetsplatsen, vilket bidrar till att den individuella sjukfrånvaron minskar
 • Förstärks såväl arbetsglädjen som arbetsmoralen inom företaget, vilket i sin tur leder till att produktiviteten inom företaget ökar

EN HÄLSOSAMMARE ARBETSPLATS MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Sigtuna

Läkarhuset är en legitimerad företagshälsovård. Våra experter hjälper dig att säkra en sund, välmående  arbetsplats.

Om du satsar långsiktigt på hälsa och arbetsmiljö så gör du en investering som på sikt kommar att bli väldigt lönsam.

Vi har ett dedikerat team som analyserar:

 • Individer
 • Grupper
 • Organisationen

De aspekter som kommer att undersökas är:

 • Hälsoundersökning
 • Arbetsmiljö
 • Hälsa-livsstil
 • Rehabilitering
 • Företagssjukvård

Utifrån vårt synsätt samt företagets utgångspunkt, så tar vi fram en plan som utgår från era behov samt den enskildes förutsättningar.

Du får helt enkelt hjälp med att hitta och använda verktyg som förstärker dina medarbetares hälsa.
Självklart anpassar vi insatserna utifrån de behov som finns inom företaget.

BRED KOMPETENS INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Sigtuna

Beroende på vad ert företag behöver hjälp med från företagshälsovård kan ni ta hjälp av våra experter som jobbar som:

 • Företagssköterska
 • Psykoterapeut
 • Hälsopedagog
 • Psykolog
 • Företagsläkare
 • Hälsostrateg

VAD KAN FÖRETAGSHÄLSOVÅRD HJÄLPA MITT FÖRETAG MED?

Till företagshälsovårdens arbetsuppgifter ingår det att kunna urskilja samt berätta om anknytningarna mellan

 • Hälsan och hur den affekterar arbetsmiljö
 • Organisationen för ett förenklat arbetsklimat
 • Ökad Produktivitet
 • Ökad Hälsa

Det här kan företagshälsovård Sigtuna hjälpa till med:

 • Råd gällande arbetsmiljön för individen
 • Hitta faktorer för eventuell ohälsa. Bland annat stress, buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar och ventilation
 • Förslag på åtgärder med fokus på hälsan
 • Löpande Hälsokontroller
 • Läkarundersökningar
 • Rehabilitering
 • Arbetsskadeutredning

VAR KAN MAN FÅ HJÄLP MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Sigtuna?

Vi hjälper och har hjälpt företag i hela Sigtuna, Sigtunaområdet med företagshälsovård. 

Sigtuna & Märsta, axplockSigtuna kommun, axplockSigtunaregionen, axplock
Sigtuna
Aludden
Björkbacka Strand
Brännbo
Färjestaden
Harberget
Hällsbo
Malmen
Munkholmen
Norrtil
Pilsbo
Prästgårdsängarna
Ragvaldsbo
Sjudargården
Sjudarhöjden
Skogsbacka
”Sta’n”
Til
Tvillingbackarna
Ängsparken
Märsta
Arenberga
Centrala Märsta
Ekilla
Märstadal
Norrbacka
Steninge
Sätuna
Tingvalla
Valsta
Märsta
Sigtuna
Rosersberg
Steningehöjden
Granby
Odensala
Knivsta
Alsike
Rimbo
Upplands Väsby
Vallentuna
Bålsta
Bro
Kungsängen
Stockholm
Enköping
Uppsala

FRÅGOR OCH SVAR KRING FÖRETAGSHÄLSA Sigtuna

Här nedan så har vi samlat några vanliga frågor som brukar dyka upp när man talar om företagshälsa.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Sigtuna

Vi hjälper ditt företag och dess medarbetare till en bättre hälsa.

Vilket i sin tur gör att du kan säkra företagets framtid med gladare, friskare, piggare och mer motiverade medarbetare.

Välkommen till Läkarhusets experter när du behöver Företagshälsovård Sigtuna.

Screening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS MED DIN HÄLSA I FOKUS
Vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon

Vi bokar in dig på en tid som passar dig

Vi bokar in dig på en undersökning som passar dig

Våra undersökningar är utvecklade för olika åldrar och hälsostatus

RING OSS ELLER FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT BLI KONTAKTAD SENARE

Förnamn och efternamn

X

Välkommen
Vi ringer och boka tid!