AKUT STRESS

FÖRETAGSHÄLSA

HUR FUNGERAR FÖRETAGSHÄLSA I SVERIGE?

Företagshälsovården i Sverige verkar helt utan offentliga medel.
Företagshälsans tjänster direkt av arbetsgivaren.

Det öppnas fler, annorlunda och vidare möjligheter till beställs och finansieras undersökningar som kan vara avgörande för din och dina nyckelpersoners hälsa.

Beroende på vem du väljer att anlita för din företagshälsa så kan utbudet av tjänster vara organiserat på olika sätt, med huvudfokus inom olika områden.

Insatserna har dock alltid ett gemensamt mål som:

 • Är en del av hela hälsoarbetet för de enskilda medarbetarna
 • Utgör en viktig del i organisationens arbete med hälsorisker, arbetsanpassning samt rehabilitering

Detta arbete ökar även möjligheten att så tidigt som möjligt finna hälsorisker och sätta in preventiva medel.

Företagshälsa, företagshälsor eller företagshälsovård blir ett allt vanligare inslag i Sveriges näringsliv.

Företagshälsovården i Sverige är en relativt liten bransch – som omfamnar ett brett, stort och viktigt område – dess tjänster beställs och finansieras av arbetsgivaren.

HUR FUNGERAR FÖRETAGSHÄLSA MED BOETHIUS LÄKARHUS?

Hälsoundersökningar och hälsokontroller för att upptäcka sjukdomar och andra hälsorisker på ett tidigt stadium är vårt signum.

Det är alltså detta som också är vår specialitet inom den företagshälsa som vi erbjuder.

Det handlar att bland annat om:

 • Upptäcka sjukdomsförlopp
 • Förebygga sjukdomar
 • Upptäcka och hantera stress hos nyckelpersoner och andra medarbetare
 • Minimera antalet sjukdagar

Våra erfarna läkare kommer att analysera på detaljnivå:

 • Individuell hälsa för medarbetare och nyckelpersoner
 • Grupphälsa, om företaget vill ta ett djupare grepp om medarbetarnas hälsa
 • Organisation, ett helhetsinitiativ som även kan involvera styrelsemedlemmar 

Aspekter som kommer undersökas är bland annat:

 • Arbetsmiljö, om det är en stressande miljö för en nyckelperson
 • Livsstil, för den enskilde nyckelpersonen
 • Organisation, så att hälsan hanteras rätt för individen
 • Ledarskap, vi tar alltid och informerar ledare om ohälsa så att kommunikationen blir rätt
 • Rehabilitering, hur långvarig den kommer att bli samt om eventuell bortovaro kan vara aktuell av hälsoskäl
 • Hälsa, generellt för nyckelpersoner
 • Hälsoundersökning, löpande för nyckelpersoner
 • Företagssjukvård, om något skulle behövas så finns vi där för dig som företagare

VARFÖR SKULLE VI VÄLJA JUST BOETHIUS LÄKARHUS FÖR VÅR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD?

Vår företagshälsa riktar sig till arbetsgivare som vill säkerställa hälsan för nyckelpersoner och andra medarbetare.

 • Vi har hjälpt företag att skapa mer välmående arbetsplatser för individen.
 • Vi stödjer samt hjälper arbetsgivare med att förhindra fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
 • Våra läkare hjälper dig och din nyckelpersonal att snabbare kunna återgå till arbete när eventuella skador eller sjukdomar uppkommer.

Tillsammans med dig så skräddarsyr vi en företagshälsa som passar just din organisation.

ETT HELHETSPERSPEKTIV FÖR FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD

Vi jobbar med ett helhetsperspektiv för att förebygga samt undanröja hälsorisker genom att identifiera och beskriva sambanden mellan:

 • Arbetsmiljö som vid t.ex. stressrelaterade syndrom
 • Organisation som vid t.ex. minnesrelaterade syndrom där man har svårt internt att hantera den egna arbetssituationen
 • Produktivitet som vid t.ex. sjukdomar som hämmar produktionstakten av ren smärta, bristande minnesfunktion, oförmåga att fokusera eller dylikt
 • Hälsa, generellt för företagets nyckelpersoner och medarbetare

Ditt företag får också hjälp med att identifiera vad som fungerar bra och hur man kan arbeta framöver för att bibehålla en hög kvalitativ hälsa.

FRÅGOR OCH SVAR KRING FÖRETAGSHÄLSA

Här nedan så har vi samlat några vanliga frågor som brukar dyka upp när man talar om företagshälsa.

BOETHIUS LÄKARHUS, HÄLSA FÖR DIG OCH DINA NYCKELPERSONER

En satsning på nyckelpersoners och andra medarbetares hälsa är inte bara en kortsiktig lösning. Det är en långsiktigt lönsam investering i företagets framtid.

Utifrån en holistisk metod, mångårig kompetens, samt ett brinnande intresse för genuint god hälsa så lyssnar vi på behovet från medarbetaren.

Varmt välkommen att kontakta oss om du och ditt företag behöver en pålitlig, fungerande och engagerad företagshälsa.

Rulla till toppen