Företagshälsovård Gamla stan, Företagshälsovård Gamla stan. Hälsoundersökning Gamla stan

Företagshälsa Gamla Stan

Företagshälsa

Företagshälsa Gamla Stan är en tjänst som läkarhuset erbjuder för företag i Gamla Stan som vill se över eventuella risker som kan påverka medarbetarna.

Det handlar om att bland annat:

 • Upptäcka sjukdomsförlopp
 • Förebygga sjukdomar
 • Minimera antalet sjukdagar

Arbetsmiljö och företagshälsa hör ofta ihop i Gamla Stan

Att arbetsmiljörisker kan förebyggas är inget nytt i sig, eftersom man kan med olika insatser från expertisråd skapa en hälsosammare arbetsmiljö.

Dessa insatser är en del av hela hälsoarbetet för den enskilde medarbetaren och är en viktig del i organisationens arbete med arbetsanpassning samt rehabilitering.
Detta arbete ökar även möjligheten att så tidigt som möjligt finna hälsorisker med preventiva medel.

Läkarhusets företagshälsa Gamla Stan är vår tjänst för arbetsgivare i Gamla Stan där man vill säkerställa hälsan för medarbetarna och nyckelpersoner.
Vi kan rekommendera ett arbetsmiljö arbete för god hälsa samt hållbara arbetsformer och framför allt minska stressfyllda arbetsuppgifter för den stressade.

Vårt fokus är medarbetare och nyckelpersoners hälsa på jobbet dvs företagshälsa.  

Skapa friska arbetsplatser med företagshälsa i Gamla Stan

Läkarhuset är auktoriserade för företagshälsovård, vi hjälper företag med företagshälsa i Gamla Stan.
Vi har hjälpt företag i Gamla Stan att skapa en mer välmående arbetsplats för individen.
En satsning på nyckelpersoners hälsa är inte bara en kortsiktig lösning, det är en lönsam långsiktig investering i företagets framtid.

Våra erfarna läkare kommer att analysera på detaljnivå:  

 • Individuell hälsa för medarbetare och nyckelpersoner
 • Grupphälsa, om företaget vill ta ett djupare grepp om medarbetarnas hälsa 
 • Organisation, ett helhetsinitiativ som även kan involvera styrelsemedlemmar 

Aspekter som kommer undersökas är bland annat:

 • Arbetsmiljö, om det är en stressande miljö för en nyckelperson
 • Livsstil, för den enskilde nyckelpersonen
 • Organisation, så att hälsan hanteras rätt för individen
 • Ledarskap, vi tar alltid och informerar ledare om ohälsa så att kommunikationen blir rätt
 • Rehabilitering, hur långvarig den kommer att bli samt om eventuell bortovaro kan vara aktuell av hälsoskäl
 • Hälsa, generellt för nyckelpersoner
 • Hälsoundersökning, löpande för nyckelpersoner
 • Företagssjukvård, om något skulle behövas så finns vi där för dig som företagare

Utifrån en holistisk metod, insamlade kompetens, samt en lång erfarenhet så lyssnar vi på behovet från medarbetaren.
Tillsammans med våra kunder så skräddarsyr vi en företagshälsa, som passar din organisation i Gamla Stan.

Vad ingår i tjänsten för dig som företagare

Ditt företag i Gamla Stan kan få hjälp av kunniga läkare med:

 • Arbetsrelaterad medicinsk hjälp
 • Psykologisk handledning
 • Ergonomisk rådgivning

Tjänsten är till för anställda och nyckelpersoner på företaget som har arbetsrelaterade besvär.

När det gäller arbetsrelaterade besvär ska det finnas ett samband mellan besvär samt arbetsförmåga relaterat till kraven som arbetet ställer.

Personlig läkare som jobbar för din företagshälsa i Gamla Stan

Vi stödjer samt hjälper arbetsgivare i Gamla Stan med att förhindra ohälsa på arbetsplatsen.
Våra läkare hjälper dig och din nyckelpersonal att snabbare kunna återgå till arbete när eventuella skador eller sjukdomar uppkommer.

Vi jobbar med ett helhetsperspektiv för att förebygga samt undanröja hälsorisker genom identifiera och beskriva sambanden mellan:

 • Arbetsmiljö som vid t.ex. stressrelaterade syndrom
 • Organisation som vid t.ex. minnesrelaterade syndrom där man har svårt internt att hantera den egna arbetssituationen
 • Produktivitet som vid t.ex. sjukdomar som hämmar produktionstakten av ren smärta, bristande minnesfunktion eller dylikt
 • Hälsa, generellt för företagets nyckelpersoner och medarbetare

Företaget får också hjälp med att identifiera vad som fungerar bra och hur man kan arbeta framöver för att bibehålla en hög kvalitativ hälsa.

Vi har hjälpt flera företag i Gamla Stan med deras hälsosituation

Vi hjälper företag att förebygga ohälsa. Företagshälsa i Gamla Stan som ger dig ett större spelrum för dig och dina nyckelpersoner på företaget. 

I kvarteren kring/vid bland annat:I kvarteren utmed bland annat:
Birger Jarls Torg
Helgeandsholmen
Järntorget
Kornhamnstorg
Kungliga Slottet
Köpmansbrinken
Mynttorget
Mälartorget
Riddarholmen
Riddarhuset
Riddarhustorget
Skeppsbron
Slottsbacken
Slussplan
Storkyrkan
Stortorget
Tyska Kyrkan
Ankargränd, Bedoirsgränd, Brunnsgränd
Didrik Ficks gränd, Drakens gränd, Gåsgränd
Göran Hälsinges gränd, Heliga Lekamens gränd, Ignatiigränd
Järntorgsgatan, Kindstugatan, Kråkgränd
Kåkbrinken, Källargränd, Köpmangatan
Lejonstedts gränd, Lilla Nygatan, Myntgatan
Packhusgränd, Prästgatan, Själagårdsgatan
Skomakargatan, Skräddargränd, Solgränd
Stora Gråmunkegränd, Stora Nygatan, Storkyrkobrinken
Svartmangatan, Telegrafgränd, Torgdragargränd
Tullgränd, Tyska Brinken, Tyska Skolgränd
Tyska Stallplan, Västerlånggatan, Österlånggatan, Överskärargränd

Kontakta läkarhuset för kvalitativ företagshälsa Gamla Stan

Behöver ditt företag se över arbetsmiljön eller behövs det hjälp och stöd för dina medarbetare att återgå till arbetet?
Låt läkarhusets erfarna personal med olika spetskompetenser inom sina områden att hjälpa dig och dina nyckelpersoner på företaget.

Vi arbetar så att företag får en bättre företagshälsa Gamla Stan.

Frågor & svar kring företagshälsa Gamla Stan

Här nedan så har vi samlat några vanliga frågor som brukar dyka upp när man talar om företagshälsa.

Hälsoundersökning Gamla stan, företagshälsovård Gamla stan, Företagshälsa Gamla Stan

Boethius Läkarhus, hälsa för dig och dina nyckelpersoner 

En satsning på nyckelpersoners och andra medarbetares hälsa är inte bara en kortsiktig lösning. Det är en långsiktigt lönsam investering i företagets framtid.

Utifrån en holistisk metod, mångårig kompetens, samt ett brinnande intresse för genuint god hälsa så lyssnar vi på behovet från medarbetaren.

Varmt välkommen att kontakta oss om du och ditt företag behöver en pålitlig, fungerande och engagerad företagshälsa.

Recensioner

Olika Hälsoundersökningar

Hälsokontroll mag- & tarmbesvär

6500 kr

Hälsoundersökning Maxi Plus med helkropps-MR

35000 kr

Hälsoundersökning Maxi plus 50 prover & 2 läkarbesök

8800 kr

Varukorg