FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD

VARFÖR BEHÖVS FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD?

Förebyggande hälsovård, eller förebyggande hälso- och sjukvård, handlar om att bevara god hälsa samt förhindra att skador samt sjukdomar uppkommer eller förvärras.

En bra, väl fungerande förebyggande hälsovård bidrar helt enkelt till en verkligt god livskvalitet.

Runt sju av tio personer dör idag till följd av sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt typ-2 diabetes.

Olika demenssjukdomar blir allt vanligare förekommande.

Stress kräver sin tribut av många människor.

Dessa sjukdomar utvecklas ofta under lång tid innan ens symptom uppträder.

Vilket leder till ett patientbeteende med sökande av vård hos sjukvården när sjukdomen är aktiv.

Regelbunden läkarkontakt är ofta svaret på att hantera detta.

Vi arbetar metodiskt samt engagerat med att upptäcka sjukdomar så tidigt som möjligt, identifiera riskfaktorer, men också behandla olika former av besvär.

STORA VINSTER ATT GÖRA MED HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSOVÅRD MED SJUKVÅRD

Vissa av dessa sjukdomar (såsom t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2 diabetes) som kallas livsstilssjukdomar.
Där kan vi – om diagnosen ställs i tid – hjälpa människor att bryta mönster som hotar deras hälsa.

Genom att med förebyggande, hälsofrämjande hälsokontroller förebygga uppkomsten av livsstilssjukdomar så skulle inte bara stora besparingar kunna göras inom vården.

Många människor skulle därigenom också kunna få en avsevärt förbättrad livskvalitet.
Vi ser oss som ett självklart viktigt led i detta arbete.

FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD GRUNDEN I ALLT VI GÖR

Med omfattande hälsoundersökningar upptäcker vi sjukdomar.

Med regelbundna hälsokontroller så håller vi sjukdomarna under uppsikt så håller vi dem till och med under kontroll genom förebyggande hälsovård.

Förebyggande hälsovård är viktigt för våra företagskunder där nyckelpersoners frånvaro från arbetet kan vara affärskritiskt.

Regelbundenheten genom våra hälsoundersökningar samt tidigt upptäckta sjukdomar ger en helt annan sjukfrånvaro

FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD KAN RÄDDA LIV

Förebyggande hälso- och sjukvård är en samlingsterm för åtgärder som syftar till att:

  • Bevara god hälsa
  • Förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras

Vi arbetar med att upptäcka sjukdomar så tidigt som möjligt.

Hälsovård kan handla om bland annat:

  • Stress
  • IBS
  • Blodtryck
  • Diabetes
  • Reumatism, gikt och andra reumatiska sjukdomar
  • Demenssjukdomar
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Cancer

Att sätta in rätt behandling, vid rätt tidpunkt för att bromsa eller lindra sjukdomsförlopp eller ge en skada bästa tänkbara förutsättningar att läka är viktigt. Likaså att se och förstå människan genom hela processen.

VI ARBETAR LÅNGSIKTIGT MED DIN HÄLSA – FÖR EN GOD LIVSKVALITET

Som vi ser det så bidrar en bra, väl fungerande förebyggande hälsovård till stärka och skydda människors hälsa samt ge dem en verkligt god livskvalitet.

Vi strävar efter att upptäcka sjukdomar i god tid med grundliga hälsoundersökningar.

Vi håller din hälsa under uppsikt med regelbundna hälsokontroller.

Det viktiga är att vi ser dig som människa, med oro samt funderingar kring din hälsa – vid varje möte och i varje kontakt.

Det är vad vi menar när vi talar om förebyggande hälsovård.

Screening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS MED DIN HÄLSA I FOKUS
Vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon

Vi bokar in dig på en tid som passar dig

Vi bokar in dig på en undersökning som passar dig

Våra undersökningar är utvecklade för olika åldrar och hälsostatus

RING OSS ELLER FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT BLI KONTAKTAD SENARE

Förnamn och efternamn

X

Välkommen
Vi ringer och boka tid!