Cancer

Fördjupad hälsoundersökning

Fördjupad hälsoundersökning är precis som en vanlig hälsoundersökning, men den har en bredare omfattning av vad som ska analyseras.
Mer avancerade labprover tas för att hitta eventuella hälsorisker, prov som brukas tas är:

 • Blodprover
 • Urinprover
 • Avföringsprover

FÖRDJUPAD HÄLSOUNDERSÖKNING GER HÄLSOINSIKTER

Med en fördjupad hälsoundersökning så blir det lättare att få insikt kring den generella hälsan, den här medvetenheten ökar också ansvarstagandet med förebyggande insatser.

Många sjukdomar kan idag helt undvikas eller mildra den negativa effekten.

Om det upptäcks i tid.

Fördjupad hälsokontroll gör att sjukdomar upptäcks i tid.

Hälsan kommer i helt enkelt i fokus, vilket gör det lättare till eventuella framtida hälsoåtgärder.

Man främjar sig själv och sitt eget välmående när man vet vad som kan hända.

VARFÖR SKA MAN GÖRA EN FÖRDJUPAD HÄLSOUNDERSÖKNING?

Vår kropp påverkas mycket av både arv och miljö, ha en genetisk disposition för vissa sjukdomar.

Miljön vi är i påverkar också hälsan, vad vi äter samt hur vi rör på oss.  

Många av de vanligaste folksjukdomar som kan drabba oss beror mycket på miljön vi lever i.

Med en fördjupad hälsoundersökning kan man få den vitala informationen man behöver för att se vilka levnadsvanor som behöver ändras på.

På så sätt har man alla verktyg för att leva ett så långt samt friskt liv som möjligt.

GE HÄLSAN EN CHANS MED FÖRDJUPAD HÄLSOKONTROLL

En hälsokontroll är ett av bästa sätten att ta reda på hur god din fysiska hälsa är.

Det blir också lättare att hitta sjukdomar som måste behandlas.

Det kan vara svårt att upptäcka sjukdomar på egen hand.

Oftast krävs det specialisthjälp, går man till en mottagning för omfattade tester får man bra indikationer på ohälsa som går att behandla.

Ta reda på hur du verkligen mår med en undersökning, med en detaljerad genomgång av kroppen samt de inre organen för eventuella sjukdomar

DETTA GÖR VI I EN FÖRDJUPAD HÄLSOUNDERSÖKNING

En djupgående hälsoundersökning har flera steg som går över de vanligaste aspekterna kring en individs hälsa för att se om det finns eventuella hälsoproblem.
Undersökningar som kommer göras är bland annat:

 • Maximalt arbetsprov med EKG
 • Undersökning av huden för att upptäcka förändringar som leder till hudsjukdomar (exempelvis malignt melanom)
 • Koloskopiundersökning, screening för bland annat tjocktarmscancer
 • Hjärtultraljudsundersökningar
 • Kontroll av sjuksköterska av BMI, syn, blodtryck samt spirometri vid behov
 • Test av blod- och urinprov
 • Läkarundersökning samt genomgång av resultat
 • Råd om åtgärder, eventuell behandling
 • I förekommande fall remiss till andra specialistläkare

En fördjupad hälsoundersökning tar ungefär en hel dag, med både kontakt och besök hos specialistläkare inom olika medicinska områden.

Rulla till toppen