Diabetes typ 2

Vi gör skillnad vid Diabetes typ 2

– Sjukdomen som kan drabba vem som helst

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning gällande alla våra undersökningar samt besvarar dina frågor.

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

VILKEN TYP ÄR VANLIGAST?

DEN VANLIGASTE VARIANTEN

Diabetes typ 2 är den mest förekommande av diabetsvarianterna där hela 90% av alla de som har diabetes har just denna typ.
Av alla människor som är över 75 år, så räknar man totalt med att minst 10% har typ-2 och minst det tredubbla tros ha pre-diabetes.
Det är även en sjukdom som stadigt ökar i nutid med tanke på våra nya kostvanor.

Diabetes typ 2 är den vanligaste varianten
Symtom vid diabetes typ 2

KLASSISKA SYMTOM VID DIABETES

SYMTOM VID DIABETES TYP 2

Trötthet och övervikt, samt att man kissar för mycket är klassiska symtom för typ-2 diabetes.
Det är många idag som har diabetes, eller är på gränsen till diabetes utan att veta om det.
En tydlig indikation visas först när du genomgår en hälsokontroll. Där kan man tydligt se via enkla blodprov, om du har sjukdomen eller ej.

Att veta om att man har eller är i riskzonen för att utveckla diabetes är av stor betydelse för hela din hälsa.
Just denna typ av diabetes är mycket känslig för olika livsstilsfaktorer som går att påverka.
Vet man med sig att man ligger i riskzonen samt tar tag i sin kost, så finns det goda chanser att man därmed kan lyckas vända hela utvecklingen.
Allt hänger på att få reda på fakta i tid!

BEHANDLING OCH MEDICINERING

BEHANDLING AV DIABETES

Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker helt enkelt inte för kroppens alla behov.

Detta beror framför allt på två saker:

  1. Kroppen förmår inte att svara med en ökad insulinproduktion i tillräcklig mängd när blodsockret stiger efter exempelvis en måltid
  2. Vävnadernas förmåga att kunna utnyttja det insulin som väl finns är nedsatt.
    Detta i sin tur innebär att det behövs en betydligt större mängd insulin för att kunna ”öppna” cellerna i kroppen och så att de därmed ska kunna ta emot allt socker som finns i blodet

Den behandling som just du behöver beror helt på hur stora problem du har med just ditt blodsocker.

Om man har lindriga problem behöver man oftast inga tabletter och kan istället hålla blodsockret i skick med hjälp av bra kost tillsammans med motion.

Om man däremot har ett högre blodsocker så kan det behövas medicinering för att stabilisera kroppen.
På den högsta nivån kan det krävas att man injicerar insulin på samma sätt som man alltså gör vid diabetes typ 1, där kroppen inte kan producera någon form av insulin på egen hand.

Behandling med hjälp av tidig upptäckt
Kontrollera blodsockret vid diabetessjukdom

KONTROLLERA BLODSOCKRET

HANTERING AV DIABETES TYP 2 MEDICIN

För att kunna avgöra hur mycket medicin man behöver måste man ständigt kontrollera sitt blodsocker.
Om du inte gör detta så kan det i värsta fall leda till så kallad insulinkoma, där man tappar medvetandet.

Vanliga symptom vid lågt blodsocker kan vara:

  • Hunger
  • Huvudvärk
  • Svettningar
  • Hjärtklappning

I akuta fall bör man då ta druvsockertabletter eller dricka något sött som saft eller juice.
De flesta människor med diabetes känner igen tecknen när blodsockret är på väg att sjunka för lågt och hinner då själva utan dramatik äta något sött så att sockerhalten stiger.
Det gäller däremot inte alla som har sjukdomen och de hamnar istället lätt i insulinkoma.

För högt blodsocker däremot är inte livshotande på samma sätt.
Man blir törstig, kan känna sig mer kissnödig eller trött.
Däremot ökar risken för följdkomplikationer vid högt blodsocker om man har diabetes typ 2.

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning angående alla våra hälsoundersökningar.

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

ALLA VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Rulla till toppen