Diabetes 2

Vi gör skillnad vid Diabetes typ 2

Tidig upptäckt av Diabetes typ 2 gör skillnad Boëthius Läkarhus

DEN VANLIGASTE VARIANTEN

Diabetes typ 2 är den mest förekommande av diabetsvarianterna.

90% av de som har diabetes har typ 2.

Och av de som är över 75 år så räknar man med att minst 10% har typ-2 diabetes.

Minst det tredubbla tros ha pre-diabetes.

Det är en sjukdom som ökar stadigt i och med kostvanorna i våra länder

Symtom vid diabetes typ 2

Trötthet, övervikt samt att man kissar för mycket är klassiska symtom för typ-2 diabetes.

Det är många som har diabetes eller är på gränsen till diabetes utan att veta om det.
Varningen visas först vid en hälsokontroll där man testar om man har Diabetes typ-2.


Att veta om att man har eller i riskzonen för att utveckla diabetes är av största vikt.


Diabetes typ 2 är mycket känslig för livsstilsfaktorer och om man vet med sig att man ligger i riskzonen och tar tag i kost så finns det goda chanser att man kan lyckas vända utvecklingen.

Allt hänger på att få reda på fakta i tid.

BEHANDLING AV DIABETES

Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov.
Det beror framför allt på två saker:

Dels förmår inte kroppen att svara med ökad insulinproduktion i tillräcklig mängd när blodsockret stiger efter exempelvis en måltid

Dels är själva vävnadernas förmåga att utnyttja det insulin som finns, nedsatt, vilket innebär att det behövs en större mängd insulin för att ”öppna” cellen så att den kan ta emot sockret i blodet.

Behandling av diabetes typ 2 beror på hur stora problem man har med sitt blodsocker.

Om man har lite problem behöver man oftast inga tabletter och man kan hålla blodsockret i skick med bra kost och motion.

Om man däremot har ett högre blodsocker så kan det behövas medicinering för att stabilisera detta.

På den högsta nivån kan det krävas att man injicerar insulin, på samma sätt som man gör i diabetes typ 1 där kroppen inte kan producera någon form av insulin på egen hand.

HANTERING AV DIABETES TYP 2 MEDICIN

För att kunna avgöra hur mycket medicin man behöver måste man ständigt kontrollera sitt blodsocker.
Det är viktigt att man inte får.

Detta kan i värsta fall leda till så kallad insulinkoma, där man tappar medvetandet.

Symptom på lågt blodsocker kan vara av många olika slag.

Hunger, huvudvärk svettningar samt hjärtklappning är tecken på att blodsockret är för lågt.
Î akuta fall bör man då ta druvsockertabletter eller dricka något sött som saft eller annan juice.

De flesta människor med diabetes känner igen tecknen när blodsockret är på väg att sjunka för lågt och hinner själva utan dramatik äta något sött så att sockerhalten stiger.

Det gäller dock inte alla och de hamnar lätt i insulinkoma.

För högt blodsocker är inte livshotande på samma sätt.

Man blir törstig, mer kissnödig samt trött.
Dessutom ökar risken för följdkomplikationer vid högt blodsocker och diabetes typ 2.

Screening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS MED DIN HÄLSA I FOKUS
Vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon

Vi bokar in dig på en tid som passar dig

Vi bokar in dig på en undersökning som passar dig

Våra undersökningar är utvecklade för olika åldrar och hälsostatus

RING OSS ELLER FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT BLI KONTAKTAD SENARE

Förnamn och efternamn

X

Välkommen
Vi ringer och boka tid!