AUTOIMMUNA SJUKDOMAR

Demens

Vi på Boëthius Läkarhus kan tidigt upptäcka Demens

Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes samt tankeförmågor.

Demens kan yttra sig på många sätt och det finns ett flertal olika demenssjukdomar. 

Den vanligaste demenssjukdomen kallas för Alzheimers sjukdom och den innebär att hjärnceller gradvis förtvinar och dör.

Gemensamt för många av demenssjukdomarna är att personens kognitiva förmågor påverkas negativt.

Språk, tidsuppfattning samt orienteringsförmåga är exempel på sådana som ofta försämras vid demens.

Till sjukdomsbilden för demens hör även generell oro , nedstämdhet samt ett försämrat minne plus förmågan att utföra dagliga sysslor.

DEN VANLIGASTE DEMENSSJUKDOMEN – ALZHEIMERS SJUKDOM

Den i dagsläget vanligaste sjukdomen beror på att hjärnceller förtvinar gradvis och dör. 

Tidiga tecken på demens: Du börjar tappa ord. 

Demens symptom kommer ofta smygande och efterhand försämras även kroppsliga funktioner.

Idag finns symptomlindrande läkemedel men inget botemedel mot Alzheimers sjukdom.  

25 000 personer insjuknar varje år i någon form av demenssjukdom.

Totalt är ca 150 000 personer drabbade i Sverige och siffran beräknas stiga desto äldre vi blir. 

ANDRA SJUKDOMAR I DEMENS

Vaskulär demens eller blodkärlsdemens

Symptomen kommer ofta plötsligt och märkbart, inte sällan efter en stroke. 

Syrestillsättningen av hjärncellet stryps.

Tillståndet kan sedan vara stabilt en period för att sedan försämras igen.

Kan tillståndet gå upp och ner.

Lewykroppsdemens  – som liknar Parkinsons sjukdom och andra sjukdomar.

Frontallobsdemens  – Symptomen orsakas av att hjärnans främre delar skrumpnar och dör.

Minnet och tankeförmågan finns ofta väl bevarad, medan personlighetsförändringar och minskad omdömesförmåga märks tidigt i sjukdomen.

SYMPTOM OCH TIDIGA TECKEN FÖR INSJUKNANDE I DEMENS

Om du har någon anhörig som du noterar följande beteende så kan det vara ett tecken på demenssjukdom.
Men observera att det inte behöver vara demens utan kan vara tecken på något annat, till exempel stress, vitaminbrist eller påverkan av ett läkemedel.

Han/hon kanske :

  • Har problem att utföra de vardagliga sysslorna
  • Förlägger sina saker
  • Glömmer överenskommelser med andra
  • Har svårigheter att hitta rätt ord 
  • Har svårigheter att hitta när man är ute och handlar, promenerar eller kör bil
  • Har svårigheter att fatta beslut samt företa sig saker
  • Tappar intresset för sådant man tidigare tyckt var roligt
  • Drar sig undan från umgänge med andra människor
  • Svårigheter att hantera stress

VIKTIGT ATT SÖKA VÅRD

Om din anhörige beter sig på detta sätt under en längre period bör han eller hon söka vård på sin vårdcentral.

Rulla till toppen