Cancer

Cancer

Vi på Boëthius Läkarhus kan tidigt upptäcka cancer

Cancer är en av de mest fruktade sjukdomarna.
Det är inte så konstigt.
Många har närstående som en förälder eller syskon som dött i någon cancerform.

Dock har cancerbehandlingen på sista åren förbättrats avsevärt.
Ca 70% av alla män respektive kvinnor levde fortfarande efter 10 år från cancerinsjuknandet.

Risken att insjukna i cancer ökar med stigande ålder.
För personer 75 år och yngre är det 31,7 procent av männen och 28,4 procent av kvinnorna som har eller har haft en cancerform.

TECKEN PÅ CANCER SYMTOM

Här följer några exempel på symtom som kan – men inte behöver – vara tecken på cancer:

 • Knölar på kroppen
 • Blödning utan känd orsak
 • Födelsemärke som förändras
 • Sår som uppkommit utan känd anledning
 • Hosta och heshet
 • Ändrade avföringsvanor
 • Sväljningssvårigheter
 • Svårigheter att kissa
 • Långvarig feber
 • Försämrad aptit och viktnedgång

ALL CANCER ÄR INTE ÄRFTLIG

Cancer är en genetisk sjukdom.

Men all cancer är inte ärftlig.

I flertalet fall är det istället genförändringar som uppstår under livets gång som orsakar cancer.

Cellerna delar sig kontinuerligt som en del i kroppens ständiga förnyelse.

Vid dessa delningar så sker ständigt mutationer av kromosomerna och DNA.

Detta är helt naturligt och vanligen så påverkas vi inte av mutationerna.

Om de är skadliga så tar immunförsvaret hand om effekterna.

Men ibland så kan det blir en mutation som utvecklas till en tumör eller cancer.

Risken för hur många och vilka typer av skadliga mutationer som uppstår påverkas bland annat av vår genetik, omgivning, slumpen och vår livsstil – och genom hälsosamma levnadsvanor kan risken minska för olika cancerformer.

Fakta

 • I 5–10 procent av cancerfallen spelar ärftlighet en stor och uppenbar roll
 • Risken att drabbas av cancer ökar i regel inte om nära släktingar haft olika typer av cancer då de flesta cancersorter inte är ärftliga
 • Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer. Ca 30% av cancerfallen förefaller bero på livsstilsfaktorer

Förändringar i generna sker vanligtvis i flera steg och över lång tid.

De flesta fall av cancer inträffar hos äldre personer. 

VANLIGA CANCERSJUKDOMAR ELLER CANCERFORMER

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer.

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, vara måttlig med alkohol, motionera regelbundet, undvika övervikt och vara försiktig i solen minskar du din risk för ett flertal cancersjukdomar.  

Bröstcancer 

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag.

Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre.

Det vanligaste tecken på cancer i brösten är en knöl i bröstet.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter bröstcancer i läkarundersökningen.

8/10 blir friska

Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform.

Sjukdomen drabbar framför allt äldre män, cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 vid diagnos.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter prostatacancer med tumörmarkören PSA eller Stockholm-3.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör drygt 30 procent av cancerfallen hos män.
Över 90% överlevde.

 • Symtom prostatacancer 
 • Täta urinträngningar
 • Problem med vattenkastningen
 • Svag urinstråle
 • Blod i urinen
 • Smärtor i ryggen eller höfterna
 • Blodbrist, bensvullnad

Hudcancer

Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer.

Sjukdomarna är bland de vanligaste cancerformerna i landet.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter dem i läkarundersökningen, var gärna uppmärksam på hudförändringar och säg till om du upptäckt någon förändring.

Basalcellcancer (basaliom)

Eftersom basalcellscancer nästan aldrig ger metastaser kan praktiskt taget alla patienter botas.

Men det kan hända att sjukdomen återkommer på samma plats som tidigare eller på någon annan plats på kroppen.

Då görs en ny behandling.

Skivepitelcancer i huden

Omkring 95 procent av all skivepitelcancer kan botas med operation.

Men i sällsynta fall kan spridning ske.

Då krävs en ny operation.

Malignt melanom

Mellan 80 och 85 procent av alla patienter med malignt melanom i huden botas.

Den främsta förklaringen är att melanomet upptäcks i ett tidigt skede, därför att man söker läkare för sina hudförändringar.

Av de tre hudcancerformerna är det framför allt malignt melanom som kan ge metastaser.

Tjock- och ändtarmscancer

Coloncancer är en av de vanligaste sorternas cancer och börjar vanligen med polyper i ändtarmen som utvecklas till cancer.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter coloncaner med avföringsprover.

Lungcancer

Varje år får cirka 4000 personer diagnosen lungcancer.

De flesta patienterna är 60 år eller äldre.

Det vanligaste symtomet är hosta.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter lungcancer i läkarundersökningen.

Urinblåsecancer

Cancer i urinblåsan är i vår del av världen tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Drygt 80 procent av de som drabbas är 65 år eller äldre.

BEHANDLINGAR

Cytostatikabehandling

Cytostatika ges för att bota cancer eller för att bromsa upp sjukdomsförloppet.

Cytostatika kallas ofta för ”cellgifter”, vilket kan kännas lite obehagligt.

Det är cancerscellerna man vill angripa med cyststatiska eller åtmionstone se till att de inte förökar sig.

Immunterapi

Immunterapi är ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancerceller.

Strålbehandling

Strålbehandling har använts för behandling av cancer sedan slutet av 1800-talet.

Operation

Operation är den vanligaste behandlingsmetoden mot cancer.

Screening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS MED DIN HÄLSA I FOKUS
Vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon

Vi bokar in dig på en tid som passar dig

Vi bokar in dig på en undersökning som passar dig

Våra undersökningar är utvecklade för olika åldrar och hälsostatus

RIGG OSS ELLER FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT BLI KONTAKTAD SENARE

Förnamn och efternamn

X

Välkommen
Ring och boka tid!