Cancer

CANCER

– En tidig upptäckt ökar chansen att rädda liv

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning gällande alla våra undersökningar samt besvarar dina frågor.

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

RISKEN ÖKAR MED ÅLDERN

Vi på Boëthius Läkarhus kan tidigt upptäcka cancer

Cancer är en av de mest fruktade sjukdomarna vilket inte är så konstigt.
Många har närstående såsom en förälder eller ett syskon som dött i någon cancerform.

Dock har cancerbehandlingar de senaste åren förbättrats avsevärt.
Ca 70% av både män respektive kvinnor lever idag trots att det gått 10 år sedan själva cancerinsjuknandet.
Risken att insjukna i cancer ökar enligt statistisk med stigande ålder.

Att årligen gå på hälsokontroll hos oss innebär både att du och vi har god koll på hela din hälsa samt att nya provsvar kan gämföras med de gamla.
Våra kunniga läkare har då en optimal förutsättning att tidigt upptäcka avvikelser av olika sjukdomar som exempelvis cancer och du kan alltså behandlas i tid innan större spridning hinner ske.

Cancer
Tidiga tecken och symtom

VÄRT ATT KÄNNA TILL

TECKEN OCH SYMTOM 

Här följer några exempel på symtom som kan, men inte nödvändigtvis behöver vara, tecken på cancer:

 • Knölar på kroppen
 • Blödning utan känd orsak
 • Födelsemärke som förändrats
 • Sår som uppkommit utan känd anledning
 • Hosta och heshet
 • Ändrade avföringsvanor
 • Sväljningssvårigheter
 • Svårigheter att kissa
 • Långvarig feber
 • Försämrad aptit samt viktnedgång

ALL FORM ÄR INTE ÄRFTLIG

CANCER OCH ÄRFTLIGHET

Cancer är en genetisk sjukdom men all cancerform är turligt nog inte ärftlig.
I flertalet fall är det istället genförändringar som uppstår under livets gång och åldrande som alltså orsakar cancern.

Något som kontinuerligt sker hela tiden hos oss alla är att cellerna delar sig, det är en del av kroppens ständiga förnyelse.
Vid alla dessa delningar av celler, så sker även mutationer av dina kromosomer samt DNA.
Ibland kan just en sådan mutation istället utvecklas till en tumör som i sin tur kan leda eller redan orsakat cancer.
Risken för hur många samt vilka typer av de skadliga mutationerna som uppstår påverkas bland annat av några faktorer som:

 • Genetik
 • Omgivning
 • Slumpen
 • Din livsstil och levnadsvanor

Hur våra levnadsvanor ser ut har mycket stor betydelse för vår risk till att insjukna i cancer.
Faktiskt hela 30% av all cancerform sägs uppkomma endast på grund av våra levnadsvanor.
För att minska risken för flertalet olika cancersjukdomar kan du tänka på följande:

 • Undvik rökning
 • Ha hälsosamma matvanor
 • Var måttlig med alkohol
 • Motionera regelbundet
 • Vistas med försiktighet i direkt solljus
All cancer är inte ärftlig

VANLIGA FORMER AV CANCER

KORTFATTAT OM VANLIGA CANCERSJUKDOMAR

Bröstcancer 

Kvinnans vanligaste cancersjukdom där
cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag.

Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre.

Det vanligaste tecknet på bröstcancer är just en knöl i bröstet.

8 av 10 blir efter behandling friska.

Hudcancer

Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer.

Sjukdomarna är bland de vanligaste cancerformerna i landet.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter dem i läkarundersökningen, var gärna uppmärksam på hudförändringar och säg till om du upptäckt någon förändring.

Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Drygt 30 % av all form av cancer hos män

Sjukdomen drabbar framför allt äldre män där cirka hälften är över 70 år.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter prostatacancer med tumörmarkören PSA eller Stockholm-3.

 • Symtom prostatacancer 
 • Täta urinträngningar
 • Problem med vattenkastningen
 • Svag urinstråle
 • Blod i urinen
 • Smärtor i ryggen eller höfterna
 • Blodbrist, bensvullnad

Basalcellcancer (basaliom)

Eftersom basalcellscancer nästan aldrig ger metastaser kan praktiskt taget alla patienter botas.

Men det kan hända att sjukdomen återkommer på samma plats som tidigare eller på någon annan plats på kroppen.
Då görs en ny behandling.

Skivepitelcancer i huden

Omkring 95 procent av all skivepitelcancer kan botas med operation.

I sällsynta fall kan spridning ske och
då krävs en ny operation.

Malignt melanom

Mellan 80 och 85 procent av alla patienter med malignt melanom i huden kan också botas.

Den främsta förklaringen är att melanomet upptäcks i ett tidigt skede, därför att man söker läkare för sina hudförändringar.

Av de tre hudcancerformerna är det framför allt malignt melanom som kan ge metastaser.

Tjock- och ändtarmscancer

Coloncancer är en av de vanligaste sorternas cancer och börjar vanligen med polyper i ändtarmen som utvecklas och sprider sig.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter coloncaner med avföringsprover.

Lungcancer

Varje år får cirka 4000 personer diagnosen lungcancer.
De flesta patienterna är 60 år eller äldre.


Det vanligaste symtomet är hosta.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter lungcancer i läkarundersökningen med cancerprov / cancertest.

Urinblåsecancer

Cancer i urinblåsan är i vår del av världen tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Drygt 80 procent av de som drabbas är 65 år eller äldre.

VAD KAN MAN GÖRA?

OLIKA STORTERS BEHANDLINGAR

Cytostatikabehandling

Cytostatika ges för att bota cancer eller för att bromsa upp sjukdomsförloppet.
Cytostatika kallas ofta för ”cellgifter”.
Det är cancercellerna man angriper med cyststatiska för att slå ut dem eller åtminstone se till att de inte förökar sig.

Immunterapi

Immunterapi är ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancerceller.
Det pågår just nu mycket intressant forskning inom området vilket lär påverka hur vi behandlar cancer i framtiden.

Strålbehandling

Strålbehandling är en äldre metod och har använts för behandling av cancer sedan slutet av 1800-talet.

Operation

Operation är den vanligaste behandlingsmetoden mot cancer.
Det är en effektiv metod, men kan ibland orsaka skador på omkringliggande vävnad då tumören avlägsnas.

Vid magnetresonans kan dolda sjukdomar upptäckas

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning angående alla våra hälsoundersökningar.

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

ALLA VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Rulla till toppen