Cancer

Cancer – ingen dödsdom

Våra hälsoundersökningar

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Kontakta oss nu om hälsoundersökning

*” anger obligatoriska fält

Förnamn och efternamn

CANCER – INTE EN DÖDSDOM

Cancer är inte en dödsdom, men ändå så är det ca 24% av alla dödsfall som är orsakade av någon form av cancersjukdom. Problemet som finns är att cancer inte upptäcks och behandlas i tid, vilket är en viktig faktor för att kunna bota sjukdomen. Cancer är en av de mest fruktade sjukdomarna. Många har närstående som en förälder eller syskon som dött i någon cancerform. Majoriteten av de som drabbats av cancer skulle ha överlevt ifall det hade upptäckts tidigare än vad man gjorde.

Metoder för att upptäcka cancer

Idag finns det väldigt många beprövade metoder som gör att man på ett tidigt stadium kan upptäcka olika cancertyper. Det är viktig att agera innan symtomen visar sig, även om det upptäcks så fort symtomen visar sig så kan det fortfarande vara svårt att bota sjukdomen. Hos oss på Boethius har du flera valmöjligheter, med olika hälsoundersökning- och screnningprogram kan vi i god tid finna tecken på cancer och andra sjukdomar.

Cancerbehandlingens utveckling

Dock har cancerbehandlingen på sista åren förbättrats avsevärt. Cancervårdens behandlingar utvecklas till att bli mer individanpassade. Ny forskning och teknikutveckling bidrar till att patienterna erbjuds fler möjligheter för behandlingen av cancer.

Prevalens

Ca 70% av alla män respektive kvinnor levde fortfarande efter 10 år från insjuknandet av cancer. Risken att insjukna i cancer ökar med stigande ålder.
För personer 75 år och yngre är det 31,7 procent av männen och 28,4 procent av kvinnorna som har eller har haft en cancerform.

Företagshälsa Vaxholm
Företagshälsa Ekerö

CANCERSYMTOM

Här följer några exempel på symtom som skulle kunna vara tecken på cancer:

 • Knölar på kroppen
 • Blödning utan känd orsak
 • Födelsemärke som förändras
 • Sår som uppkommit utan känd anledning
 • Hosta och heshet
 • Ändrade avföringsvanor
 • Sväljningssvårigheter
 • Svårigheter att kissa
 • Långvarig feber
 • Försämrad aptit och viktnedgång

ALL CANCER BEHÖVER INTE VARA ÄRFTLIG

Cancer är en genetisk sjukdom, men all cancer är inte ärftlig. I flertalet fall är det istället genförändringar som uppstår under livets gång som orsakar cancer.

Hur uppstår cancer?

Cancer uppstå på så sätt att cellerna delar sig kontinuerligt som en del i kroppens ständiga förnyelse. Vid dessa delningar så sker ständigt mutationer av kromosomerna och DNA. Detta är helt naturligt och vanligen så påverkas vi inte av mutationerna. Om de är skadliga så tar immunförsvaret hand om effekterna. Men ibland så kan det blir en mutation som utvecklas till en tumör eller cancer. Risken för hur många och vilka typer av skadliga mutationer som uppstår påverkas bland annat av vår genetik, omgivning, slumpen och vår livsstil – och genom hälsosamma levnadsvanor kan risken minska för olika cancerformer.

fakta gällande cancer

 • I 5–10 procent av cancerfallen spelar ärftlighet en stor och uppenbar roll
 • Risken att drabbas av cancer ökar i regel inte om nära släktingar haft olika typer av cancer då de flesta cancersorter inte är ärftliga
 • Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer. Ca 30% av cancerfallen förefaller bero på livsstilsfaktorer

Förändringar i generna sker vanligtvis i flera steg och över lång tid.

De flesta fall av cancer inträffar hos äldre personer. 

Företagshälsa Tyresö
Tjocktarmscancer

VANLIGA CANCERFORMER

Våra levnadsvanor har en stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer.

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, vara måttlig med alkohol, motionera regelbundet, undvika övervikt och vara försiktig i solen minskar man sin risk för ett flertal cancersjukdomar.  

Bröstcancer 

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag.

Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre.

Det vanligaste tecken på cancer i brösten är en knöl i bröstet.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter bröstcancer i läkarundersökningen.

8/10 blir friska

Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform.

Sjukdomen drabbar framför allt äldre män, cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 vid diagnos.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter prostatacancer med tumörmarkören PSA eller Stockholm-3.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör drygt 30 procent av cancerfallen hos män.
Över 90% överlevde.

 • Symtom prostatacancer 
 • Täta urinträngningar
 • Problem med vattenkastningen
 • Svag urinstråle
 • Blod i urinen
 • Smärtor i ryggen eller höfterna
 • Blodbrist, bensvullnad

Hudcancer

Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer.

Sjukdomarna är bland de vanligaste cancerformerna i landet.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter dem i läkarundersökningen, var gärna uppmärksam på hudförändringar och säg till om du upptäckt någon förändring.

Basalcellcancer (basaliom)

Eftersom basalcellscancer nästan aldrig ger metastaser kan praktiskt taget alla patienter botas.

Men det kan hända att sjukdomen återkommer på samma plats som tidigare eller på någon annan plats på kroppen.

Då görs en ny behandling.

Skivepitelcancer i huden

Omkring 95 procent av all skivepitelcancer kan botas med operation.

Men i sällsynta fall kan spridning ske.

Då krävs en ny operation.

Malignt melanom

Mellan 80 och 85 procent av alla patienter med malignt melanom i huden botas.

Den främsta förklaringen är att melanomet upptäcks i ett tidigt skede, därför att man söker läkare för sina hudförändringar.

Av de tre hudcancerformerna är det framför allt malignt melanom som kan ge metastaser.

Tjock- och ändtarmscancer

Coloncancer är en av de vanligaste sorternas cancer och börjar vanligen med polyper i ändtarmen som utvecklas till cancer.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter coloncaner med avföringsprover.

Lungcancer

Varje år får cirka 4000 personer diagnosen lungcancer.

De flesta patienterna är 60 år eller äldre.

Det vanligaste symtomet är hosta.

I våra hälsoundersökningar letar vi efter lungcancer i läkarundersökningen.

Urinblåsecancer

Cancer i urinblåsan är i vår del av världen tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Drygt 80 procent av de som drabbas är 65 år eller äldre.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Stockholms City
Företagshälsa Östermalm

BEHANDLINGAR

Cytostatikabehandling

Cytostatika ges för att bota cancer eller för att bromsa upp sjukdomsförloppet.

Cytostatika kallas ofta för ”cellgifter”, vilket kan kännas lite obehagligt.

Det är cancerscellerna man vill angripa med cyststatiska eller åtmionstone se till att de inte förökar sig.

Immunterapi

Immunterapi är ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancerceller.

Strålbehandling

Strålbehandling har använts för behandling av cancer sedan slutet av 1800-talet.

Operation

Operation är den vanligaste behandlingsmetoden mot cancer.

Rulla till toppen