Bröstcancer

Bröstcancer

Vi på Boëthius Läkarhus kan tidigt upptäcka Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor.

Cancer i brösten uppstår genom att en cell i körtelvävnaden (som producerar mjölken) får en förändring.

 • Tumören förekommer även hos män
 • Att den är så mycket vanligare hos kvinnor beror på att de kvinnliga könshormonen stimulerar tillväxten hos bröstkörtelceller

Om Bröstcancer dödlighet

Bröstcancer är en cancerform som förekommer i varierande elakhetsgrad.

 • Dels i former som växer mycket långsamt, och som även om de sprider sig i hela kroppen ändå har ett mycket långsamt förlopp
 • Dels i högmaligna former
 • Högmaligna cancrar sprider sig snabbt i kroppen och leder till döden
 • Det vanligaste är att cancern börjar som en långsamt växande cancertyp och sedan blir allt mer elakartad.

Hur Bröstcancer uppstår

 • Bröstcancer uppstår genom att en cell i körtelvävnaden (som producerar mjölken) får en förändring i sin arvsmassa (DNA), som gör att den växer något snabbare än andra körtelceller
 • Ändringen i cellens DNA gör också att cellen sedan lättare får nya förändringar i dess DNA
 • Varför detta ske vet man inte, men det är typiskt för många olika typer av cancer. En förändring i DNA kallas för en mutation

Hur Bröstcancer utvecklas

Med tiden så kan det bli fler och fler mutationer i cellen. Allt eftersom detta sker, så blir cellen mer och mer elakartad. Detta innebär att den tenderar att lämna sin plats och börja sprida sig via blodet.

 1. Cancer i brösten börjar som en liten klump av celler, som samlat på sig några av de mutationer som behövs för att tumören skall vara elakartad. Den börjar nu synas på röntgen (mammografi) eller MR, men den är skarpt avgränsad från den normala vävnaden i bröstet
 2. Den är lätt att operera bort och man kan då ta bort hela tumören och bota patienten
 3. När cellerna i tumören samlat på sig flera mutationer börjar de krypa bort från tumören och in i bröstvävnaden. Den skarpa gränsen mot den normala vävnaden som fanns tidigare börjar bli alltmer diffus
 4. Man måste nu ta bort hela bröstet när man opererar, eftersom det finns elakartade tumörceller överallt i den normala bröstvävnaden
 5. När tumörcellerna blivit ännu mera elakartade (malignifierats) så kommer de ut i lymfkärlen, som leder till lymfkörtlarna som sitter i axelhålan. Cancern är nu spridd och det räcker inte med enbart operation, utan man måste också behandla med strålning och cellgift

Behandlingsresultaten blir sämre (färre patienter blir botade) och patienten får svårare att klara de biverkningar som den allt hårdare behandlingen ger.

Hur Bröstcancer utvecklas

Bröstcancer överlevnad: Öka chanserna för överlevnad genom screening

 • Det är viktigt att hitta tumören innan den börjat sprida sig
 • Det systematiska screeningprogrammet med mammografi har inneburit en betydande minskning av dödligheten i bröstcancer även om den fortfarande är stor
 • Screeningprogram med mammografi fungerar dock inte lika bra för alla. En mammografiundersökning är definitivt ingen njutbar upplevelse för någon, men kan vara extra smärtsamt för vissa personer
 • Det finns andra alternativa metoder att screena för bröstcancer även om de inte är lika snabba att genomföra eller lika kostnadseffektiva som mammografi
 • På Boëthius Läkarhus så screenar vi våra patienter med hjälp av blodprover och tumörmarkör, som indikerar högre risk för bröstcancer. Man kan även använda t.ex. ultraljud eller göra riktade undersökningar med MR-kamera för att leta efter bröstcancer

Boëthius Läkarhus screening med hälsoundersökningar har hittat bröstcancer hos våra patienter och när det sker remitteras patienten till specialistbehandling.

I våra hälsoundersökningar ingår självklart tumörmarkörer för bröstcancer.

Screening

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS MED DIN HÄLSA I FOKUS
Vi hjälper dig gärna med rådgivning över telefon

Vi bokar in dig på en tid som passar dig

Vi bokar in dig på en undersökning som passar dig

Våra undersökningar är utvecklade för olika åldrar och hälsostatus

RING OSS ELLER FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT BLI KONTAKTAD SENARE

Förnamn och efternamn

X

Välkommen
Vi ringer och boka tid!