BLODPROV SOM AVSLÖJAR CANCER

– Ett enkelt test med livsavgörande svar

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning gällande alla våra undersökningar samt besvarar dina frågor.

*” anger obligatoriska fält

Vi på Boëthius Läkarhus kan ta Blodprov som avslöjar cancer

BLODPROV CANCER

Blodprov som avslöjar cancer kan upptäcka de mikroskopiska delar som en cancertumör avsöndrar och som sedan sprids i blodet:

 • Det sker fortlöpande stora framsteg inom den medicinska forskningen
 • Ett område där det kontinuerligt görs framsteg är klinisk kemi
 • Det vill säga de metoder som undersöker kroppsvätskor, vävnader, celler, etceter för att hitta tecken på sjukdomar och även följa upp effekterna av behandlingar
 • Blodprover som avslöjar cancer, så kallade tumörmarkörer, är ett av dessa områden inom klinisk kemi
cancer

KONTROLLERAR TUMÖRMARKÖRER

BLODPROV VID MISSTÄNKT CANCER KAN AVSLÖJA OLIKA TYPER AV CANCER

 • Det finns cirka 200 olika sorters cancer
 • De har olika sjukdomsförlopp och utvecklas olika
 • Detta innebär också att olika typer av såväl cancer blodprov som tumörmarkörer är kopplade till olika typer av tumörer
 • En del av tumörmarkörerna har högre specificitet, andra lägre
 • Vi har i våra hälsoundersökningar därför valt ut de markörer som vi anser är mest relevanta och tillförlitliga att användas i screening som blodprov vid misstänkt cancer
 • Inom den allmänna sjukvården användas tumörmarkörer huvudsakligen för att följa upp pågående eller avslutad behandling av cancer
 • Det vill säga läkarna kontrollerar att tumörmarkören sjunker i takt med att behandlingen fortskrider
 • Vi har valt att vända på begreppet och arbeta förebyggande

Därför kontrollerar vi istället tumörmarkörer hos friska personer, för att tidigt se om dessa stiger – vilket ger en tidig indikation på att det kan finnas misstanke om cancer.

BEDÖMA TUMÖRMARÖKÖRER

GER ETT BLODPROV VID MISSTÄNKT CANCER ETT DEFINITIVT SVAR?

 • Det kan vara svårt att bedöma tumörmarkörer eftersom nivån kan bero på så många olika faktorer
 • Olika personer reagerar t.ex. ofta olika på en tumör, varför mängden tumörmarkörer kan variera från fall till fall
 • Ett högt värde behöver därför inte i varje enskilt fall innebära att patienten definitivt har cancer
 • Man ska därför alltid se tumörmarkörerna som en bedömning av risken för att det finns en tumör i kroppen

FRÅGOR OCH SVAR RUNT BLODPROV SOM AVSLÖJAR CANCER

Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om ni behöver hjälp!

Vi hjälper dig gärna med rådgivning angående alla våra hälsoundersökningar.

*” anger obligatoriska fält

ALLA VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Rulla till toppen