Boethius läkarhus, HJÄRTINFARKT – TYST INFARKT OCH UNDERSÖKNING

Alla våra hälsoundersökningar

Alla våra hälsoundersökningar

Vi erbjuder flera sorters hälsoundersökningar med olika mängder prover, kontroller och läkarbesök.
Från stora undersökningar med helkropps-MR till lite mindre med provtagning och uppföljande läkarbesök.
Upplägget baseras på att du som patient ska kunna välja en nivå som passar ålder, hälsa etc.

Läs mer om vad våra hälsoundersökningar innehåller

Våra mest populära hälsokontroller

Från 423 SEK/månad
eller betala direkt 4 500 kr

Hälsoundersökning Medi är vår grundläggande hälsoundersökning med målet att hitta dolda sjukdomar t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Från 719 SEK/månad
eller betala direkt 7 800 kr

Hälsokontroll Maxi är en omfattande hälsokontroll som är inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar såsom cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

läkarbesök
Från 323 SEK/månad
eller betala direkt 8800 kr

Hälsoundersökning Maxi PLUS är ett mycket omfattande programmet för att hitta sjukdomar tidigt stadium som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Maxi PLUS innehåller två läkarsamtal blodprover, avföringsprover, urinprov.

Från 650 SEK/månad
eller betala direkt 12 900 kr

Målet med hälsoundersökningar är att hitta tecken på sjukdomar så tidigt som möjligt, helst innan patienten märker dem själv. Det ger ett så bra utgångsläge som möjligt för att bota eller behandla sjukdomar. 

Från 599 SEK/månad
eller betala direkt 6 500 kr

Hälsokontroll mag- och tarmbesvär upptäcker orsakerna till en rad olika tarm- och magbesvär.

Från 1 282 SEK/månad
eller betala direkt 35 000 kr

Hälsoundersökning Maxi PLUS med helkropps-MR är ett program speciellt utformat för att vara en ultimat hälsoundersökning för att hitta sjukdomar tidigt stadium.

Från 423 SEK/månad
eller betala direkt 2 400 kr

Hälsokontroll vitaminbrist och mineralbrist kontrollerar vitaminer och mineraler i kroppen.

Boka tid

Tillsammans tar vi fram tider som passar er.
Inför besöket får ni fylla i en hälsodeklaration.
Hälsodeklarationen kan självklart även fyllas i på plats.
Ni ska vara fastande minst fyra timmar innan ert besök.

BESÖKET

Under besöket träffar du en leg. sjuksköterska.
Tillsammans går ni igenom hälsodeklarationen och samtalar kring din upplevda hälsa och eventuella symtom.
Därefter kontrollerar vi din vilopuls och ditt blodtryck samt tar blodprov.
Slutligen så genomförs ett konditionstest.

Besöket tar i regel ca 30 minuter.

ÅTERKOPPLING

När dina blodprov har analyserats så kontrolleras de av ansvarig vårdgivare hos oss.
Provsvaren presenteras av läkaren med genomgång.
Om provsvaren visar på avvikelser så kontaktar vi er per telefon.
Vi hjälper er vid behov av ytterligare utredning.

Varukorg