Boethius läkarhus, HJÄRTINFARKT – TYST INFARKT OCH UNDERSÖKNING

Akut stress

Stresshantering

Akut stress är någonting som de flesta drabbas någon gång av i våra liv.
Det kan finnas flera orsaker varför en akut reaktion aktiveras hos en individ. 
En orsak till akut stress kan vara att larmet gått på kontoret, det tjuter otroligt högt och du har ingen aning om hur man skall stänga av det.
Andra orsaker till en akut reaktion kan vara att gå på en jobbintervju, delta i en tävling, hoppa fallskärm eller åka fast för fortkörning. 
När man drabbas av en akut reaktion så aktiveras det autonoma nervsystemet.

AKUT STRESS OCH EN AKUT REAKTION HANTERAS AUTOMATISKT AV KROPPENS EGET FÖRSVAR

Det autonoma nervsystemet har funnits så länge den moderna människan har levt på jorden, i flera hundratusen år. 
Under 90% av den tiden så fungerade detta perfekt som försvar mot vilda djur eller annan livsfarlig händelse.
Alla reaktioner syftar på att man ska får krafter att fly eller kämpa, nervsystemet alstrar ett akut nervpåslag.
Det finns dock fler sätt att fly eller kämpa.
Men också att slåss eller tom spela död.
Det finns många saker man gör när man reagerar på ett akut tillstånd.

Slåss

Detta är det mer vanliga sättet att hantera situationer som kräver 100% fokus och man får en akut reaktion. 
Adrenalin och kortisol frisätts vilket gör att hjärtat slår hårt i bröstet, andningen blir ytligare, blodet pumpar ut och gör musklerna redo, blicken är fokuserad, hörseln skärpt och hjärnan fullt fokuserad.
Det blir en Psykisk chock.
Det sättet att visa en akut reaktion på kan i vissa fall upplevas som spännande och livsbejakande. 

Spela död-reaktion:

Om situationen blir allt för svår och akut.
Här en akut reaktion vara helt stilla.
Ungefär som slåss-reaktionen fast på paus.
Kroppen reagerar med symtom som yrsel och svimmningskänsla samt kraftlösa muskler.

Människans hantering av akut stress idag

Idag är det för det mesta inte vilda djur som utlöser akuta reaktioner och akut stress utan det kan vara något helt annat.
Idag är våra yttre hot ”jag kommer inte att hinna” eller ”Trots att jag förberett min föreläsning till tänderna kommer de tycka att jag är misslyckad”. Dessa hot kan alla leda till akut stress.

Kroppens signaler uppfattar en våldsman i en buske lika stressande som en dator som har hakat upp sig.
Det kan leda till att vårt varningssystem ger en akut reaktion för ofta utan att få möjligheter att återhämta sig.

Man kan drabbas av de reaktioner som beskrivits under slåss ovan när man får akut stress.
Man stannar och försöker fly mot det som orsakar en akut reaktion.
Akut stress är inte farligt i sig, tvärtemot ska vi utsättas för stress då och då.
Däremot är det inte bra att stressa allt för mycket under lång tid utan återhämtning.
Detta kan leda till utmattningssyndrom och i värre fall då stressen har varit särskilt påträngande, för posttraumatiska syndrom, något som är vanligt vid krig och andra grövre stressande händelser.

Hantera akut stress och en akutreaktion

Det finns flera sätt att hantera akut stress på.
Att skriva ned de problem man har och liksom få en bild utifrån kan underlätta vid en akut reaktion.
Då kan man på ett mer objektivt sätt se vad man har gjort och på det sättet angripa problemen.
Om man inte tycker att detta hjälper kan man:

  • Söka professionell hjälp.
  • Röra på sig  – En tränad kropp påverkas inte av stress på samma sätt
  • Sova tillräckligt
  • Andas. Mindfulness och yoga är bra hjälpmedel här.

Det finns många sätt att hantera akut stress och en akut reaktion.

  • ’hjälp med

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

  • häls

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Vanliga frågor

Recensioner

Olika Hälsoundersökningar

Hälsokontroll mag- & tarmbesvär

6500 kr

Hälsoundersökning Maxi Plus med helkropps-MR

35000 kr

Hälsoundersökning Maxi plus 50 prover & 2 läkarbesök

8800 kr

Varukorg