Boka förebyggande hälsoundersökning på Boëthius Läkarhus i Stockholm

förebyggande exklusiva hälsoundersökningar från 4 500 kr

– Boëthius Läkarhus prioriterar din hälsa och främjar livskvalitet

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

UPPTÄCK SJUKDOMAR I TID

Det finns ingen som kan uppnå ett evigt liv och de allra flesta av oss kommer någon gång i livet att få en sjukdom.

Vi på Boëthius Läkarhus arbetar däremot förebyggande för att upptäcka allvarliga sjukdomar i tid.

Ju tidigare en sjukdom upptäcks desto bättre är chanserna för en lyckad behandlingsprocess.

Med hjälp av vårt screeningprogram så kan vi därmed förebygga, upptäcka samt eliminera allvarliga sjukdomar i god tid.

CANCER – VÄLJ LIVET

Cancer är en av de mest fruktade sjukdomarna, vilket i sig inte så konstigt. Många av oss har närstående som exempelvis en förälder eller syskon som dött i någon cancerform.

Dock har cancerbehandlingen på de senaste åren förbättrats avsevärt.

Ca 70% av alla män respektive kvinnor lever fortfarande, efter 10 år från själva cancerinsjuknandet.

Man vet även nu att risken till att insjukna i cancer ökar markant med stigande ålder.

För personer 75 år och yngre är det 31,7 procent av männen och 28,4 procent av kvinnorna som har eller har haft minst en cancerform.

REGIONENS UPPDRAG ÄR INTE FÖREBYGGANDE

Sverige har en av världens bästa sjukvård med bra utveckling av olika metoder. Problemet däremot är bristen på tillgång till vård, som är mycket stor i den offentliga sjukvården. Uppdraget som regionerna har idag är att arbeta med att bota de som redan är sjuka, det vill säga när sjukdom redan brutit ut.

Med en mer preventiv, alltså förebyggande vård, skulle vi kunna hjälpa avsevärt många fler på ett tidigare sjukdomsförlopp.

Boëthius Läkarhus erbjuder flera olika hälsoundersökningar med mängder av prover, kontroller samt läkarbesök. Vi utför även stora undersökningar med helkropps-MR till lite mindre med provtagning och uppföljning.

PREVENTIV HÄLSOUNDERSÖKNING SOM GÖR SKILLNAD

Visste du att om man hittar cancer i tjocktarmen under ett tidigt stadie, så är chansen att överleva hela 91%.

Om man däremot hittar cancer i tjocktarmen i ett sent och utvecklat skede är chansen endast 11% att man överlever.

Dessa siffror gäller generellt vid alla olika typer av cancerformer där procentenheten endast skiljer sig något, beroende på vilken form av cancer det handlar om.

ARBETSPROCESSEN

1. Du bokar tid

2. Hälsoundersökningen genomförs på Boëthius Läkarhus

3. Du får dina provsvar förklarade av din läkare

4. Om undersökning visar tecken på ohälsa ger det dig tid att åtgärda

5. Undersökning ska göras regelbundet för bästa medicinska effekt varje år för dig 50+ och vart tredje år för dig under 50 år

Boëthius Läkarhus utför främjande och förebyggande hälsoundersökningar

OM OSS

Hälsoundersökningar som ger tidig varning

Att kunna bestämma diagnos före symptom är Boëthius Läkarhus målsättning.

Boëthius läkarhus utför förebyggande hälsoundersökningar där vi primärt letar efter allvarliga sjukdomar, som till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Sjukdomar som utvecklas långsamt kan upptäckas innan de ger symptom – vilket ger bättre förutsättningar att dels hindra deras utveckling och dels blir eventuell behandling effektivare.

VÅRA POPULÄRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Mest populär

HÄLSOUNDERSÖKNING MEDI
30 prover & 1 läkarbeSÖK

Öppna för att se allt som ingår ▼

Mest populär

Öppna för att se allt som ingår ▼

Öppna för att se allt som ingår ▼

Preventiv hälsoundersökning som gör verklig skillnad för överlevnad

Överlevnadsstatistiken nedan anges i % som ett resultat av cancerns spridning i några utvalda organ.
Tidig upptäckt avser upptäckten av en lokal tumör. Vid en sen upptäckt har tumören redan spridit sig.

Typ av cancerTidig upptäcktSen upptäckt
Tjocktarm91%11%
Lunga49%3%
Urinblåsa92%6%
Njure90%10%
Prostata99%32%
Bröst98%27%

Den obehagliga sanningen och överlevnadsgraden

  • 91% av alla som får tjocktarmscancer klarar sig vid tidig upptäckt inom 5 år men vid sen upptäckt endast 11%
  • 1 av 4 dvs 25% dör av cancer
  • 1 av 3 dvs 33% dör av hjärtsvikt / hjärtattack
  • 30% överlever inte sin första hjärtattack/stroke

Boëthius Läkarhus hjälper dig ta kontrollen
över din egna hälsa

Vi börjar med dessa steg!

1. DU BOKAR TID

Boka en tid som passar dig.
Enklast är att du ringer eller mailar oss så hittar vi en tid som passar.
Du ska vara fastande vid ditt första besök.

2. HÄLSOUNDERSÖKNING GENOMFÖRS

Under hälsoundersökningen undersöker vi din kropp och letar efter eventuella sjukdomar som har eller kan utveckla sig.

3. DU FÅR DINA PROVSVAR FÖRKLARADE

Efter hälsoundersökningen granskar din läkare dina resultat där vi tillsammans går igenom och förklarar alla provsvar.

Undvik att allvarliga sjukdomar utvecklas

Genom våra hälsoundersökningar får du största möjliga kontroll över din hälsa. Du kan känna att du har gjort allt som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar och för att må så bra som möjligt.

Vi ger dig möjlighet att gå på regelbundna kontroller för att upprätthålla individuella normalvärden och med det som utgångspunkt finna tidiga avvikelser från dessa värden som indikerar ett tidigt utvecklingsstadium av sjukdom.

Bibehåll en god hälsa livet ut

Kombinationen av läkarsamtal, -undersökning, stora mängder blodprover, urinprov, avföringsprov, samt ordentlig uppföljning ger förutsättningar för att bibehålla en god hälsa.

Med metoden som grund har många sorters cancer hittats och många har fått bättre prognos på utvecklade men inte identifierade hjärt-kärlsjukdomar.

Varför Boëthius Läkarhus?

Undvik att allvarliga sjukdomar utvecklas

Genom våra hälsoundersökningar får du största möjliga kontroll över din hälsa. Du kan tryggt känna att du har gjort allt som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar och för att må så bra som möjligt.

Vi på Boëthius Läkarhus erbjuder möjlighet att gå på regelbundna kontroller för att kontrollera dina individuella värden. Med det som utgångspunkt kan vi finna tidiga avvikelser på dina värden - något kan indikera ett tidigt utvecklingsstadium av sjukdom.

Boëthius Läkarhus hjälper dig ta kontrollen
över din egna hälsa

Vi börjar med dessa steg!

1. DU BOKAR TID

Boka en tid som passar dig.
Vi kommer sedan hantera din bokning samt förbereda oss för ditt besök.

2. HÄLSOUNDERSÖKNING GENOMFÖRS

Under hälsoundersökningen undersöker vi din kropp och letar efter eventuella sjukdomar som har eller kommer utveckla sig.

3. DU FÅR DINA PROVSVAR FÖRKLARADE

Efter hälsoundersökningen granskar din läkare dina resultat och tillsammans går vi igenom och förklarar dina svar.

Rulla till toppen